Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Aanbod om het advies van uw Arbodienst te controleren!

Het oordeel van uw Arbodienst "Geen benutbare mogelijkheden" gaat bij het UWV nogal eens onderuit. Voor u heeft dit vaak grote, negatieve, financiële gevolgen.

Het oordeel van uw Arbodienst "Geen benutbare mogelijkheden (meer)" gaat bij het UWV nogal eens onderuit. Voor u als werkgever heeft dit vaak grote, negatieve, financiële gevolgen. Daarom bied ik u de laatste paragraaf een preventieve check aan.

Eigen praktijk en rechtspraak

In mijn eigen praktijk arbeidsrecht ben ik de volgende zaak tegengekomen: De werknemer is voor onbepaalde tijd in dienst. Halverwege het tweede ziektejaar concludeert de bedrijfsarts dat er voor de zieke werknemer geen benutbare mogelijkheden meer zijn en dat met de re-integratie (in casu in het tweede spoor) gestopt kan worden. Enkele maanden later legt het UWV een loonsanctie op, omdat in het re-integratiedossier een rapport zit, waaruit blijkt dat er wél re-integratiemogelijkheden zijn. De loonsanctie heeft driekwart jaar geduurd. Loonkosten: enkele tienduizenden euro's.

In de uitspraak van Centrale Raad van Beroep van 7 maart 2018 speelde het volgende. Werkneemster, die voor bepaalde tijd in dienst is, meldt zich ziek. 23 weken vóór het einde van het dienstverband oordeelt de Arbodienst dat zij om medische redenen niet (meer) in staat is om werkzaamheden te verrichten. De werkgever neemt dit oordeel over het stopt met de re-integratie. Het UWV, dat vanaf het einde van het dienstverband ziekengeld betaalt, verhaalt deze uitkering over een periode van 23 weken op de ex-werkgever, omdat deze er ten onrechte van uitgegaan is dat zijn werkneemster niet meer over benutbare mogelijkheden beschikte. Het UWV krijgt gelijk van de rechter, omdat het oordeel door een bij de Arbodienst werkzame niet-medicus gegeven is (en de werkgever "voor de kwaliteit van de geleverde diensten van de door hem ingeschakelde deskundigen" verantwoordelijk is). Verhaalde bedrag: € 6.825,48.

Verhaal van schade op de Arbodienst

Als de Arbodienst haar fout niet erkent en uw schade niet zonder meer betaalt (wat bijna altijd zo is), kost het krijgen van uw recht u áltijd het nodige geld, zeker als een gerechtelijke procedure nodig is. Nogal eens blijkt het verhalen van de schade zelfs onmogelijk: Óf de Arbodienst heeft haar aansprakelijkheid voor fouten van haar bedrijfsarts en haar personeel contractueel uitgesloten ("behoudens in geval van opzet of grove schuld") óf ze biedt geen verhaal en is voor dergelijke fouten niet verzekerd.

Aanbod om advies te controleren

Gelet op het bovenstaande bied ik u aan om het oordeel van uw Arbodienst "Uw zieke werknemer heeft geen benutbare mogelijkheden meer, u kunt met de re-integratie stoppen" aan de hand van het re-integratiedossier tegen een vóóraf over een te komen vergoeding te controleren. U krijgt van mij een duidelijk, schriftelijk advies, waarop u mij later zo nodig aanspreken kunt.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef