Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Bent u een "grote" werkgever? Wat betekent dat voor u?

Wat een grote werkgever is en wat niet en wat het uitmaakt, verschilt per wet. Hieronder zet ik het op een rij en wijs ik u op een voor u interessante workshop.

Wat een grote, wat een kleine en wat eventueel een middelgrote werkgever is, verschilt van wet tot wet - als het onderscheid in de desbetreffende wet al gemaakt wordt. In deze blog zet ik de verschillen voor u op een rij.

Of u wél of geen grote werkgever bent, is in de ene wet afhankelijk van het aantal werknemers dat u hebt of het (grotere) aantal personen dat in de regel in uw bedrijf werkzaam is en in de andere wet van de totale loonsom die u in een jaar betaalt.

Ondernemingsraad

Als werkgever kunt u een ondernemingsraad instellen. Zijn in de regel 50 of meer personen in uw onderneming werkzaam, dan bent u dat verplicht. Hebt u geen ondernemingsraad en zijn er in de regel 10 of meer personen in uw onderneming werkzaam, dan kúnt u een personeelsvertegenwoordiging instellen.

Arbeidsomstandighedenbeleid

Als werkgever bent u verplicht een goed arbeidsomstandighedenbeleid te voeren en over dit beleid en de uitvoering ervan met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of, als u die niet hebt, de belanghebbende werknemers overleg te voeren. Hebt u één van die organen wél, dan moet u die betrekken bij de keuze en de positionering van de deskundige werknemer die u bij de naleving van uw verplichtingen bijstaat.

Vermoeden van een misstand

Het criterium dat in de regel 50 of meer personen voor u werkzaam zijn, komt ook in de Wet Huis voor Klokkenluiders voor. Is dat het geval, dan bent u verplicht om voor "het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen uw organisatie" een interne procedure vast te stellen. De wet geeft voorschriften over hoe deze procedure ingericht moet zijn, bij wie het vermoeden gemeld kan worden, hoe ermee omgegaan wordt enz.

Lagere transitievergoeding

Het ontslagrecht is in het Burgerlijk Wetboek geregeld. De grote en de middelgrote werkgever komen er niet in voor. Alleen de kleine werkgever, d.w.z. de werkgever die minder dan 25 werknemers of payrollers had, komt er tot 1 januari 2020 nog in voor.

Bent u zo'n werkgever en ontslaat u uw werknemer wegens de slechte, financiële situatie van uw bedrijf (1), dan tellen de jaren vóór 1 januari 2013 bij het berekenen van de transitievergoeding onder in het Ontslagbesluit genoemde omstandigheden niet mee.

Bent u zo'n werkgever en ontslaat u een 50-plusser die bij het einde van zijn dienstverband tien of meer jaar in dienst is (2), dan wordt de transitievergoeding op een afwijkende, voor u voordeligere wijze berekend. Bij de toepassing van (1) geldt (2) niet. Alles tot 1 januari 2020 dus, daarna niet meer.

Eigenrisicodragerschap

U kunt ervoor kiezen voor de Ziektewet of de WIA eigenrisicodrager te zijn. Kiest u hier niet voor en moet u premies betalen, dan is relevant of u een kleine, een middelgrote of een grote werkgever bent. Als kleine werkgever betaalt u alleen een sectorale premie, als grote alleen een individuele, als middelgrote een deels sectorale deels individuele premie. Voor 2018 liggen de grenzen klein/middelgroot en middelgroot/groot bij een totale loonsom € 328.000,-- respectievelijk € 3.280.000,--.

Wat kan ik voor u betekenen?

Als grote of kleine werkgever hebt u bepaalde rechten en verplichtingen. Ik kan u informeren over wat in uw specifieke situatie voor u geldt en u helpen uw rechten en verplichtingen op de beste wijze te benutten en uit te voeren.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef