Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Compensatie van transitievergoeding na minder dan 2 jaar ziekte!

Deze speculatieve blog gaat over wat ik lezende over de compensatieregeling en de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor u als werkgever "ontdekt" heb (in elk geval heb ik het nog nergens anders gelezen).

De compensatieregeling

De regeling om de betaalde transitievergoeding te vergoeden betreft niet alleen arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (waaronder de "slapende dienstverbanden"), maar ook arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die van rechtswege eindigen. In het desbetreffende artikel 7:673e BW, dat per 1 april 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in werking treedt, staat immers ook:

Het UWV verstrekt "op verzoek van de werkgever die een transitievergoeding verschuldigd was (...) een vergoeding, indien de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd en de werknemer op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, wegens ziekte of gebreken niet in staat was de bedongen arbeid te verrichten."

Nota bene, er staat niet "wegens langdurige ziekte" en de eis "na 104 weken ziekte" wordt (wél bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, maar) hier niet gesteld.

"De vergoeding (...) is gelijk aan de vergoeding die de werkgever in verband met het (...) niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer heeft verstrekt, (...)"

Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag

Momenteel heeft een werknemer alleen recht op een transitievergoeding, als hij twee jaar of langer in dienst geweest is. Deze eis vervalt per 1 januari 2020. Een werknemer heeft dan bij élk ontslag, ook bij een ontslag binnen twee jaar na het begin van de arbeidsovereenkomst, recht op een transitievergoeding.

Dit geldt óók voor de beëindiging van arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2020 begonnen zijn. Er is een zeer beperkt overgangsrecht. De huidige regeling blijft alleen gelden, als - kort gezegd - de ontslagprocedure vóór 1 januari 2020 gestart is.

Compensatie na enkele maanden ziekte

Stel het is 2020. U hebt uw werknemer tijdelijk voor 6, 12 of 18 maanden (bedenk maar een termijn korter dan twee jaar) in dienst genomen. Bij het einde van zijn dienstverband is hij ziek. U verlengt het dienstverband niet en betaalt de verschuldigde transitievergoeding.

Volgens mij is dan naar de letter van de wet voldaan aan alle voorwaarden om die betaalde transitievergoeding door het UWV vergoed te krijgen!

U hebt immers een transitievergoeding betaald, het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij de eis "na 104 weken ziekte" niet gesteld is en bij het einde ervan is de werknemer wegens ziekte niet in staat de bedongen arbeid te verrichten.

Probeer het maar!

Probeer het na 1 april aanstaande maar! Een verzoek aan het UWV met daarin de motivering die ik u in deze blog gegeven heb, is gauw geschreven.

Uitnodiging om te reageren

Wat ik hierboven geschreven heb, is ongetwijfeld niet de bedoeling van de wetgever geweest. Het verschil met arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, waarbij pas na twee jaar ziekte recht op compensatie van de betaalde (transitie)vergoeding bestaat, is groot.

Maar het staat er wél en de wettekst is volgens mij niet anders te lezen!

Ik nodig u daarom graag allen uit hierop te reageren.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef