Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Dienstverband na twee jaar ziekte beëindigen of niet?

Na twee jaar ziekte van uw werknemer kunt u het dienstverband met hem beëindigen. Waar kunt u tegen aanlopen, als u het niet doet? Lees het hier.

Nadat uw werknemer twee jaar ziek geweest is, staat u voor de keuze: Beëindig ik het dienstverband of niet?

Wél beëindigen betekent weliswaar dat u de transitievergoeding betalen moet, maar ook dat u van al uw verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst af bent.

Niet beëindigen, dat een zogenaamd “slapend” dienstverband ontstaat: uw werknemer werkt niet meer voor u en u betaalt hem daarom ook geen loon meer, maar deze verplichting en andere blijven wél "slapend" bestaan.

Wat is de beste keuze?

Dat verschilt per geval. Want uit een arbeidsovereenkomst vloeien zoals bekend meer verplichtingen voort dan het verrichten van arbeid en het betalen van loon. En die andere verplichtingen blijven als de arbeidsovereenkomst voortduurt, voor een groot deel bestaan:

- de verplichting om uw werknemer zijn eigen werk te laten doen, als hij dat weer kan;

- de verplichting om hem passende arbeid in uw eigen bedrijf aan te bieden (re-integreren in het tweede spoor hoeft na twee jaar ziekte niet meer);

- de hiermee samenhangende re-integratieverplichtingen.

“Ontwaakt” dienstverband

Nu lijkt dit alles geen probleem, als na twee jaar ziekte een volledige WIA-uitkering toegekend is. Maar de herkeuring na enige tijd kan anders uitpakken. En wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is, krijgt al vanaf het begin geen WIA-uitkering. Zodra ander inkomen wegvalt of te laag wordt, komt het “slapend” dienstverband eventueel weer in beeld. En dan blijkt het niet slechts op papier, maar in zijn volle omvang in werkelijkheid te bestaan.

Opnieuw ziek

Als uw werknemer dan weer enige tijd structureel de overeengekomen arbeid verricht heeft voordat hij opnieuw ziek wordt, begint een nieuwe loondoorbetalingsplicht van twee jaar te lopen. Trucs om dit te voorkomen - hem voor 5% arbeidsongeschikt houden - helpen niet.

Kortom, wat u beëindigd hebt, is definitief afgelopen. Wat u laat slapen, kan wakker worden. Dat geldt ook voor een dienstverband.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef