Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Forse terugbetaling WW-uitkering door geslaagd beroep!

Vandaag deel ik graag een casus met u die zo uit mijn praktijk kan komen, het aanvechten van ontslag op staande voet en het terugvorderen van WW door het UWV.

Vandaag deel ik graag een casus met u, die zo uit mijn dagelijkse praktijk kan komen. Deze gaat namelijk over het aanvechten van ontslag op staande voet en het terugvorderen van WW door het UWV. Dit soort zaken doe ik graag, omdat ik mij hiermee op het snijvlak van mijn specialisaties arbeidsrecht en bestuursrecht begeef.

Hieronder volgt eerst een opvallende uitspraak over de terugvordering van WW. Naar aanleiding daarvan geef ik u als werknemer nog wat tips over hoe u bij een ontslag op staande voet een WW-uitkering krijgen kunt.

Beroep geslaagd, WW kwijt

Werkneemster wordt op 15 december 2015 op staande voet ontslagen. Zij vraagt een WW-uitkering aan, die bij wijze van voorschot toegekend wordt, omdat het UWV onderzoeken wil of zij verwijtbaar werkloos is.

Ook verzoekt zij de kantonrechter om het ontslag te vernietigen, maar deze wijst het verzoek af. In hoger beroep krijgt ze wél gelijk, maar in plaats van de werkgever tot herstel van de arbeidsovereenkomst te veroordelen, kent het hof haar een billijke vergoeding toe. Bij de berekening hiervan overweegt het hof dat de arbeidsovereenkomst op 1 juli 2016 wegens een verstoorde arbeidsverhouding geëindigd zou zijn.

“Dankjewel” zegt het UWV, "verschuift" de eerste werkloosheidsdag van 1 december 2015 naar 1 juli 2016 en vordert ruim € 16.500,-- onverschuldigd betaalde WW-uitkering terug.

Werkneemster gaat bij de rechtbank afdeling bestuursrecht in beroep, maar krijgt nul op het rekest! Gelet op de hofuitspraak mocht het UWV de eerste werkloosheidsdag van 15 december 2015 naar 1 juli 2016 verschuiven en er was geen dringende reden om van de terugvordering af te zien (uitspraak van de bestuursrechter in de rechtbank Rotterdam van 23 mei 2018, gepubliceerd in AR Updates 2018-0951).

Ontslagprocedure en WW-procedure

U bent op staande voet ontslagen en verzoekt de kantonrechter het ontslag te vernietigen. Verder vraagt u een WW-uitkering aan, want dit moet u binnen één week na het begin van uw werkloosheid doen. Als u vervolgens in de ontslagzaak pas in hoger beroep gelijk krijgt, zal het UWV uw WW-uitkering al lang geweigerd hebben.

Het is daarom zaak de bezwaarschriftprocedure tegen het weigeringsbesluit zó lang te rekken, dat u een voor u positieve uitspraak in de ontslagzaak in die bezwaarschriftprocedure inbrengen kunt. Hier help ik u graag bij.

Ontslag op staande voet, tóch WW

Ook als u het ontslag op staande voet niet vernietigd of anderszins "weg" krijgt, betekent dat niet dat u dus geen recht op een WW-uitkering hebt. Een WW-uitkering wordt namelijk pas geweigerd, als het ontslag op staande voet - of beter de dringende reden waarop het gebaseerd is - aan u te verwijten is. Vaak zal dit zo zijn, maar het hoeft niet.

Als u bijvoorbeeld op staande voet ontslagen wordt omdat u in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid mist om het overeengekomen werk te verrichten (een in de wet genoemde, dringende reden), is het goed mogelijk dat het ontslag niet aan u te verwijten is. Hetzelfde kan gelden bij psychische oorzaken.

Het is dus zaak in de WW-procedure maximaal in te zetten op dat u geen verwijt van het ontslag op staande voet treft. Als het ontslag in stand blijft, is dit zelfs de enige manier om tóch een WW-uitkering te krijgen.

Waarmee kan ik u helpen?

Ik kan u goed helpen in uw procedures tegen het ontslag op staande voet, het weigeren van een WW-uitkering en de terugvordering van de WW.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef