Waarom kiest u ons?

Deskundig

30 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Gaat de second opinion van de tweede bedrijfsarts vóór?

Als je het als werknemer met de mening van de bedrijfsarts oneens bent, kun je aan een andere bedrijfsarts een second opinion vragen. Hoe gaat het dan verder?

Deze blog schrijf ik voor werknemers en werkgevers. Omdat een werkgever geen second opinion kan vragen, schrijf ik vanuit de werknemer.

Oneens met re-integratieadvies

U, werknemer, bent langdurig ziek. Stel u bent het met het re-integratieadvies van de bedrijfsarts ("vanaf aanstaande maandag kunt u weer 2 uur per dag gaan werken") oneens. Dan hebt u, tenzij u helemaal niet uitlegt waarom u het met dat advies oneens bent, recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts.

Een aparte regeling

Deze andere, tweede bedrijfsarts geeft zijn advies, dat - stel - behoorlijk afwijkt van dat van de eerste bedrijfsarts. Hij moet dit met u - en niet met de eerste bedrijfsarts - bespreken. Hierna bepaalt ú of dat advies aan de eerste bedrijfsarts gegeven wordt. Dit is geregeld in het Arbobesluit, waarin mij de volgende passage als apart opgevallen is:

"De geraadpleegde andere bedrijfsarts bespreekt zijn advies met de werknemer waarna de werknemer bepaalt of dit advies aan de eerste bedrijfsarts ter beschikking wordt gesteld. Indien de werknemer uitdrukkelijk toestemming geeft voor het ter beschikking stellen van het advies (...) neemt die eerste bedrijfsarts binnen een redelijke termijn kennis van dat advies en maakt hij aan de werknemer gemotiveerd kenbaar of hij dat advies niet, gedeeltelijk, dan wel geheel overneemt."

Dus als je als werknemer wilt dat de second opinion aan de eerste bedrijfsarts ter beschikking gesteld wordt, maar hier niet uitdrukkelijk toestemming voor geeft, hoeft die eerste bedrijfsarts er niets mee te doen en haar zelfs niet eens te lezen? Vreemd. Goed, u kent de wet, geeft dus uitdrukkelijk toestemming, maar de eerste bedrijfsarts doet volgens u niets (of in elk geval te weinig) met de voor u positieve, afwijkende second opinion. Wat dan?

Als u vindt dat verdere begeleiding door de eerste bedrijfsarts onwenselijk is omdat hij volgens u onvoldoende rekening met de second opinion houdt, moet u dit aan hem of haar te kennen geven. Deze - ik citeer uit het Arbobesluit - "overweegt dan om (...) de verdere begeleiding aan een andere bedrijfsarts over te laten". Kiest hij ervoor de begeleiding van u aan een andere bedrijfsarts (niet of niet per se die van de second opinion) over te dragen, dan meldt hij dit aan uw werkgever.

Een onbevredigend antwoord

De second opinion van de tweede bedrijfsarts gaat dus niet vóór. De eerste bedrijfsarts beslist, of hij de second opinion overneemt. Doet hij dit niet en wilt u daarom een andere bedrijfsarts, dan is hij het opnieuw die beslist, of hij de begeleiding overdraagt of niet.

Dit is een vreemde en onbevredigende uitkomst. Als u als werknemer nou zelf met die tweede bedrijfsarts een contract gesloten had, zou je je er nog alles bij kunnen voorstellen dat de eerste bedrijfsarts de beslissing neemt. Maar ook (de arbodienst van) die tweede bedrijfsarts die de second opinion gegeven heeft, is door uw werkgever gecontracteerd, zoals ik in mijn vorige blog Onafhankelijke bedrijfsarts voor second opinion? beschreven heb.

Waarmee kan ik u helpen?

Als advocaat kan ik u rechtshulp bieden. Ik kan u helpen bij het goed en helder formuleren van uw klachten tegen het advies van de eerste bedrijfsarts. Verder kan ik u adviseren over het eventueel aansprakelijk stellen van of het eventueel indienen van een klacht tegen de eerste bedrijfsarts.

Artikel geschreven door Paul van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.