Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Geurvoorschriften, het maken, wijzigen en handhaven

In mijn eerste blog in deze reeks werd gevraagd: Geldt "eens vergund, altijd vergund" of kan een vergunning aangepast worden? Hier komt voor geur het antwoord.

In mijn vorige blog in deze reeks ben ik ingegaan op de vraag hoe bepaald wordt wat een nog net acceptabele geurbelasting is. In deze blog schrijf ik over geurvoorschriften, die ervoor moeten zorgen dat die nog net acceptabele geurbelasting niet overschreden wordt.

Geur in het Activiteitenbesluit geregeld

Telkens wanneer een bepaalde milieuhinder in het Activiteitenbesluit geregeld wordt, verliezen de desbetreffende voorschriften van de milieuvergunning van een bedrijf hun werking.

Sinds 1 januari 2016 heeft het Activiteitenbesluit een hoofdstuk “Lucht en geur”, dat óók geldt voor bedrijven die een milieuvergunning hebben. Dus hebben de milieuvergunningen van deze bedrijven sinds die datum geen voorschriften voor geur meer, maar moeten zij zich houden aan de geurvoorschriften die in het Activiteitenbesluit of in hierop gebaseerde maatwerkvoorschriften staan.

Van geur- naar maatwerkvoorschrift

Geurvoorschriften die per 1 januari 2016 aan toen onherroepelijke milieuvergunningen verbonden waren, blijven nog vijf jaar, namelijk tot 1 januari 2021, als maatwerkvoorschrift gelden. Voorwaarde is wél, dat het voorschrift in kwestie als maatwerkvoorschrift gesteld mag worden. Welke maatwerkvoorschriften bij geur toegestaan zijn, heb ik hieronder opgesomd.

Welke maatwerkvoorschiften voor geur?

In mijn blog Geuroverlast door bedrijven ben ik ingegaan op hoe bepaald wordt wanneer geurhinder nog net aanvaardbaar is. Wordt deze grens overschreden, dan moeten maatwerkvoorschriften gesteld worden om de geurbelasting te reduceren.

Het Activiteitenbesluit noemt hiervoor het voorschrijven van technische voorzieningen en gedragsregels en het vaststellen van maximale geuremissies voor het bedrijf dat de geurhinder veroorzaakt en het bepalen van de maximale geurbelasting die dat bedrijf op de dichtstbij zijnde, geurgevoelige objecten veroorzaken mag.

IPPC-inrichting houdt geurvoorschriften

Voor IPPC-bedrijven - grote, industriële bedrijven en veehouderijen, die het milieu sterk kunnen belasten - geldt het hoofdstuk “Lucht en geur” van het Activiteitenbesluit niet, als voor hun geuremissies zogenaamde BBT-conclusies (Beste Beschikbare Technieken-conclusies) vastgesteld zijn. Als dit het geval is, zo kunnen we concluderen, zijn de geurvoorschriften van de milieuvergunning van het betreffende IPPC-bedrijf per 1 januari 2016 ook niet vervallen en gelden zij nog steeds.

Eens vergund altijd vergund?

Nee, althans niet zonder meer. De wet bepaalt namelijk dat burgemeester en wethouders de milieuvergunning moeten aanpassen, indien de nadelige gevolgen die het bedrijf voor het milieu veroorzaakt gezien de ontwikkeling van de technische mogelijkheden om het milieu te beschermen of gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu verder kunnen of moeten worden beperkt. Nieuwe of herziene BBT-conclusies worden als een ontwikkeling van dergelijke, technische mogelijkheden gezien.

Als er geen nieuwe, technische mogelijkheden of BTT-conclusies zijn en de kwaliteit van het milieu ook niet verslechterd is, kunnen burgemeester en wethouders met klachten over stankoverlast niets, als het IPPC-bedrijf zich aan de voorschriften van zijn milieuvergunning houdt.

Handhaving

Telkens wanneer burgemeester en wethouders een milieuvergunning- of maatwerkvoorschrift voor geur kunnen of moeten vaststellen, kunt u hun vragen dit te doen. Bent u het met de uitkomst oneens, dan kunt u bezwaar maken en later bij de rechter in beroep gaan.

Van vastgestelde milieuvergunning- en maatwerkvoorschriften inzake geur en van de geurvoorschriften die standaard in het Activiteitenbesluit staan, kunt u handhaving vragen. Ook hierbij kunt u bezwaar maken en in beroep gaan, als u het met het besluit op uw verzoek niet eens bent.

Geur en veehouderijen

Dit wordt het onderwerp van mijn volgende blog in deze reeks.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef