Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Het verschil tussen een herhaalde en nieuwe overtreding

De volgende zaak uit mijn praktijk wil ik u niet onthouden: het grote verschil tussen een verwachte, nieuwe overtreding en een overtreding die herhaald wordt.

De volgende zaak uit mijn praktijk omgevingsrecht wil ik u niet onthouden: het grote verschil bij handhaving tussen een verwachte, nieuwe overtreding en een eerdere overtreding, die mogelijk herhaald wordt.

Als in het omgevingsrecht een overtreding plaatsvindt (bijvoorbeeld handelen in strijd met het bestemmingsplan of een verleende vergunning), kan hier door handhaving - door het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom - tegen opgetreden worden.

De nieuwe overtreding

Hoe zit het, als een nieuwe overtreding verwacht wordt?

Het geven van een - preventieve - last is dan mogelijk, maar alléén als het "klaarblijkelijk" is dat de overtreding plaats gaat vinden, dat wil zeggen als dit min of meer zeker is. Dat is alleszins begrijpelijk. Het gaat immers niet aan om aan particulieren of bedrijven lasten op te leggen voor overtredingen die zij niet eerder begaan hebben, maar mogelijk zullen begaan.

Als u een nieuwe overtreding verwacht waarvan u last krijgt, kunt u burgemeester en wethouders vragen een preventieve last op te leggen. U moet dan wél uitleggen of aannemelijk maken dat min of meer zeker is dat de overtreding plaats gaat vinden. Overigens moeten zij op grond van de wet zélf de nodige kennis over de relevante feiten verzamelen.

De herhaalde overtreding

Bij een herhaalde overtreding ligt dit anders.

Dan geldt het criterium dat min of meer zeker moet zijn dat de overtreding plaats zal vinden, niet. Dan móet een handhavingsbesluit genomen worden, tenzij voor de kans op herhaling geen enkele grond is.

Uit mijn praktijk

Dat leverde mijn cliënt en mij afgelopen juni een tweede, gewonnen beroep in dezelfde zaak op.

Nadat de rechtbank het eerste beroep gegrond verklaard en het besluit op bezwaar vernietigd had, wezen burgemeester en wethouders in een nieuw besluit op bezwaar de gevraagde last onder dwangsom af met als argument dat het niet "klaarblijkelijk" was dat de overtreding opnieuw plaats zou vinden. In een nieuw, tweede beroep vernietigde de rechtbank deze weigering: Het gehanteerde criterium was onjuist. Er was immers kans op herhaling van een eerdere overtreding en dus had mijn cliënt als belanghebbende recht op de gevraagde last.

Waarmee kan ik u helpen?

U krijgt (een ontwerpbesluit van) een preventieve last en vindt dit onterecht. U vindt dat een ander ten onrechte geen preventieve last krijgt. U hebt een handhavingsprocedure gewonnen en bent het oneens met hoe burgemeester en wethouders hierop reageren. In deze en dergelijke gevallen kunt u mij om hulp vragen en zal ik u die graag geven.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef