Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Hoe pak je legale stankoverlast aan?

Staat de gemeente machteloos tegen stankoverlast, als het bedrijf een vergunning heeft? Is dat bij veehouderijen anders? Lees het hier en in mijn komende blogs.

Teruggekeerd van vakantie las ik in De Limburger van 29 juli jl. over de aanpak van stankoverlast door veehouderijen: “Als ze beschikken over een geldige vergunning, staat de gemeente machteloos.” Is dat eigenlijk wel zo? Geldt "eens vergund, altijd vergund" of kan een vergunning aangepast worden?

Serie blogs over milieuoverlast voor de directe omgeving

De komende weken ga ik bloggen over - achtereenvolgens - geuroverlast, geluidoverlast, het risico op een ramp (in het jargon: een ongewoon voorval) en fijnstof.

Deze vormen van milieuverontreiniging hebben met elkaar gemeen dat het effect in de omgeving van de bron optreedt en met het toenemen van de afstand afneemt. Welke belasting door geur, geluid e.d. is nog acceptabel? Hoe kan dit bereikt worden? Wat te doen, als dat niet lukt?

Anders dan bijvoorbeeld bij broeikasgassen en de neerslag van ammoniak op kwetsbare natuurgebieden is er een direct verband met ruimtelijke ordening, met het bestemmingsplan. Kan tegen een overlast gevende activiteit die door het bestemmingsplan toegestaan is, nog opgetreden worden?

Aparte regeling voor veehouderijen

Voor wat de uitstoot van geur en ammoniak betreft gelden voor veehouderijen aparte regelingen. In mijn blogs ga ik eerst op de regeling voor bedrijven in het algemeen en daarna op die voor veehouderijen in.

Actualiseringsplicht

Het bevoegd gezag moet regelmatig bezien, “of de voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu”, zo staat in de wet (Wabo).

Geldt dit – zie de vraag in de eerste alinea - dan niet voor veehouderijen?

De komende weken kunt u het allemaal in mijn blogs lezen.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef