Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Is het bouwvlak voor vergunningvrij bouwen van belang?

Naar aanleiding van mijn blogs over vergunningvrij bouwen krijg ik nogal eens de vraag, of het bouwvlak voor vergunningvrij bouwen van belang is. Lees hieronder mijn antwoord.

Het bouwvlak

Het bouwvlak geeft aan, waar volgens het bestemmingsplan gebouwd mag worden. Bouwen binnen het bouwvlak is in overeenstemming met het bestemmingsplan (mits aan de toepasselijke bestemmingsregels voldaan wordt). Bouwen buiten het bouwvlak is in in strijd met het bestemmingsplan.

Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken is mogelijk in het achtererfgebied. Om vast te stellen wat het achtererfgebied is, wordt van het oorspronkelijke hoofdgebouw uitgegaan.

Bij nieuwbouw waarbij het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken gelijktijdig gebouwd worden, moet omwille van de rechtszekerheid op de bouwtekening duidelijk aangegeven zijn, wat het hoofdgebouw is. Dit is vaste rechtspraak. Zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 15 december 2021:

"Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, kan de aanvrager om omgevingsvergunning, indien hij delen van een bouwplan buiten de aanvraag wil laten, omdat deze volgens hem vergunningsvrij kunnen worden gebouwd, dat primair doen door deze delen niet in een aanvraag op te nemen. Indien de onderdelen niettemin in de aanvraag zijn opgenomen, dient uit een oogpunt van rechtszekerheid van derden en ter bepaling van wat het oorspronkelijke hoofdgebouw is, uit de aanvraag om omgevingsvergunning onmiskenbaar te blijken voor welke onderdelen van het bouwplan wel en waarvoor geen omgevingsvergunning wordt aangevraagd en wat de oppervlakte is van het bouwplan waarvoor vergunning wordt gevraagd."

Twee categorieën

Bij vergunningvrij bouwen zijn twee categorieën te onderscheiden:

1. Bouwen volgens de regels van artikel 2 lid 3 van Bijlage II bij het Bor. Dan hebt u geen omgevingsvergunning bouw (bouwvergunning) nodig én bent u niet gebonden aan de regels van het bestemmingsplan.

In dit geval hebt u dus niets met de ligging, de grootte of de grenzen van het bouwvlak te maken. Van belang is alleen wat het oorspronkelijke hoofdgebouw is, wat het achterfgebied is en wat in artikel 2 lid 3 staat.

2. Bouwen volgens de regels van artikel 3 lid 1 van Bijlage II bij het Bor. Dan hebt u eveneens geen omgevingsvergunning bouw (bouwvergunning) nodig, maar bent u wél gebonden aan de regels van het bestemmingsplan.

In dit geval hebt u dus wél met de ligging, de grootte en de grenzen van het bouwvlak te maken. U moet binnen het bouwvlak bouwen. Als u dit volgens de regels van artikel 3 lid 1 doet, hebt u geen omgevingsvergunning bouw (bouwvergunning) nodig.

Twee situaties

Het totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken is nooit meer dan 150 m2. Dit maximum geldt bij een achtererfgebied van meer dan 300 m2. Bij een kleiner achtererfgebied geldt een lager maximum.

Op een veel kleiner perceel met een kleiner bouwvlak en een veel kleiner achtererfgebied kan in totaal meer gebouwd worden, als het oorspronkelijke hoofdgebouw groter is:

Situatie 1. Stel u hebt een woonperceel van 700 m2. Het bouwvlak is 180 m2. Uw woonhuis is met omgevingsvergunning op en buiten het bouwvlak gebouwd, heeft een oppervlakte van 200 m2 en is in zijn geheel het oorspronkelijke hoofdgebouw. Het achtererfgebied is 350 m2. Dan kunt u nog voor 150 m2 aan bijbehorende bouwwerken neerzetten.

Totale oppervlakte van de gebouwen: 200 m2 + maximaal 150 m2 = maximaal 350 m2, op een perceel van 700 m2.

Situatie 2. Stel u hebt een woonperceel van 1.200 m2. Het bouwvlak is 280 m2. Uw woonhuis is met omgevingsvergunning binnen het bouwvlak gebouwd, heeft een oppervlakte van 150 m2 en is in zijn geheel het oorspronkelijke hoofdgebouw. Het achtererfgebied is 800 m2. Dan kunt u nog voor 150 m2 aan bijbehorende bouwwerken neerzetten.

Totale oppervlakte van de gebouwen: 150 m2 + maximaal 150 m2 = maximaal 300 m2, op een perceel van 1.200 m2.

Advies op maat

Wilt u voor uw concrete situatie een deskundig advies op maat? Dan help ik u graag en kunt u hiervoor vrijblijvend contact met mij opnemen.

Ik verwijs u ten slotte naar mijn eerdere blogs over vergunningvrij bouwen:

Buiten het bouwvlak kunt u meer bouwen dan u denkt!

Zo kunt u buiten het bouwvlak vergunningvrij bouwen!

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef