Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Kan een latere IVA-uitkering een loonsanctie opheffen?

Het antwoord is "Nee". Waarom is dat eigenlijk zo? Een IVA-gerechtigde is toch duurzaam volledig arbeidsongeschikt? Re-integreren naar werk kan dan toch niet?

Het antwoord is "Nee". Waarom is dat eigenlijk zo? Wie een IVA-uitkering krijgt, is toch duurzaam volledig arbeidsongeschikt? Als werkgever kún je hem dan toch niet naar werk gere-integreerd hebben?

Dit is voor mij een goede aanleiding om u als werkgever nog eens in grote lijnen uit te leggen, in welke volgorde het UWV uw re-integratieverslag en de WIA-aanvraag van uw werknemer beoordeelt en hoe het daardoor komt dat een IVA-uitkering een loonsactie niet opheft. De conclusie is, dat u maximaal moet investeren in een voldoende re-integratie en vooral een voldoende re-integratieverslag.

De poortwachterstoets

Als uw werknemer zo'n drie maanden voor het einde van zijn tweede ziektejaar een WIA-uitkering aanvraagt, wordt het door u gemaakte re-integratieverslag meegestuurd. Het UWV beoordeelt dan éérst - de zogenaamde "poortwachterstoets" - het re-integratieverslag. Vindt het UWV het re-integratieresultaat of de verrichte re-integratie-inspanningen niet voldoende (u slaagt niet voor de toets), dan krijgt u een loonsanctie en wordt de aanvraag om een WIA-uitkering van uw werknemer niet in behandeling genomen. Op het einde van de loonsanctie beoordeelt het UWV zijn aanvraag alsnog en kan hij aansluitend op zijn loon een IVA-uitkering krijgen. Als u een loonsanctie krijgt, zal uw werknemer dus altijd pas vele maanden later eventueel een IVA-uitkering krijgen.

Laten we de rechtsbescherming eens bekijken. U maakt bezwaar tegen de loonsanctie. Op het moment dat het UWV op uw bezwaar beslist, zal de loonsanctie - die maximaal 52 weken duurt - vaak nog lopen en is er dus geen IVA-uitkering waarmee rekening gehouden kan worden. U kunt proberen de toekenning van de IVA-uitkering te versnellen door de voorzieningenrechter te verzoeken de loonsanctie te schorsen, maar vaak zal dit geen optie zijn.

Bovendien wordt het opleggen van een loonsanctie op een andere wijze beoordeeld dan het toekennen van een IVA-uitkering, zo heeft de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 22 augustus 2018 nog eens uitgelegd: "In het algemeen kunnen uit de latere toekenning van een IVA-uitkering aan een werknemer geen conclusies worden verbonden met betrekking tot de vraag of de re-integratie-inspanningen voldoende zijn geweest, omdat het gaat om een ander beoordelingskader. Alhoewel de latere vaststelling van duurzame volledige arbeidsongeschiktheid van werknemer (...) wel de vraag doet oproepen over de mogelijkheden die er zijn geweest voor een succesvolle volledige re-integratie, doet dat niet af aan het terecht door het Uwv gemaakte verwijt dat de inspanningen onvoldoende zijn geweest zonder dat daarvoor een deugdelijke grond bestond."

Zorg er dus voor dat uw re-integratieverslag in orde is, als het met de aanvraag van uw werknemer voor een WIA-uitkering meegestuurd wordt. Het is de goedkoopste en gemakkelijkste manier om een hoop gedoe en kosten te voorkomen.

Waarmee kan ik u helpen?

Het liefst help ik u bij de beoordeling van het re-integratieverslag, voordat het met de WIA-aanvraag meegestuurd wordt. Dat is het meest effectief. Het UWV toetst het verslag immers aan gepubliceerde regels, zodat ik voor u prima beoordelen kan, of het voldoende en compleet is. Maar ook bij het maken van bezwaar of het instellen beroep tegen een loonsanctie sta ik u uiteraard graag en deskundig bij.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef