Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Moet je na een handhavingsverzoek maar blijven wachten?

In de krant van 1 december (2018) las ik "Medio juli diende hij een handhavingsverzoek in. Maar daarvan heeft hij niets meer gehoord." Moet je dan maar lijdzaam afwachten?

In de krant van 1 december (2018) las ik "Medio juli diende hij met nog enkele buurtbewoners een handhavingsverzoek in bij de gemeente. Maar daarvan heeft hij sindsdien niets meer gehoord." Wat zijn in een geval als dit je rechten? Moet je dan maar lijdzaam blijven wachten?

Korte beslistermijn

Nee, per se niet. Als u een handhavingsverzoek gedaan hebt, moet de gemeente binnen acht weken een besluit op die aanvraag nemen. Een verzoeker vier tot vijf maanden laten wachten gaat dus helemaal tegen de wettelijke regels in.

Als de gemeente niet binnen die acht weken beslissen kan, moet ze dit binnen die acht weken aan u meedelen en daarbij een zo kort mogelijke termijn noemen, waarbinnen u het besluit krijgt. Een mededeling dat het langer gaat duren ná die acht weken, is te laat en heeft géén effect meer.

Ingebrekestelling en dwangsommen

Als u na acht weken op de ontvangstbevestiging na nog niets gehoord hebt, kunt u de gemeente in gebreke stellen: "Geacht college, u hebt niet op tijd op mijn handhavingsverzoek beslist. Ik stel u daarom bij deze in gebreke." Vanaf twee weken na de ingebrekestelling gaat de gemeente dwangsommen verbeuren voor elke dag dat het besluit op uw handhavingsverzoek uitblijft. Dit kan oplopen tot in totaal € 1442,-- aan verbeurde dwangsommen.

Bevel rechter om besluit te nemen

En er is méér. Vanaf twee weken na uw ingebrekestelling gaat de gemeente niet alleen dwangsommen verbeuren, maar kunt u bij de rechter in beroep gaan en hem verzoeken dat hij haar beveelt een besluit te nemen. Hiervoor is in de wet een aparte, snelle procedure geregeld. De rechter doet binnen acht weken na de ontvangst van uw beroepschrift uitspraak en veroordeelt de gemeente dan om binnen twee weken een besluit op uw handhavingsverzoek te nemen (dit laatste uiteraard niet, als zij inmiddels een besluit genomen heeft). Vraag een proceskostenveroordeling, dan krijgt u het griffierecht terug en een vergoeding voor de kosten van de advocaat/gemachtigde.

Voorlopige voorziening

Tenslotte kunt u gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift aan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, "indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Dit zal al gauw het geval zijn, als er van een onrechtmatige toestand sprake is en regels overtreden worden.

De allerhoogste spoed

Als de hoogste spoed geboden is, is acht weken om op het verzoek om handhaving te beslissen natuurlijk véél te lang. Daarom moet volgens de wet niet "binnen acht weken", maar "binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag" op het verzoek beslist worden. Dat kan "binnen een week" en zelfs "binnen enkele uren" zijn. Na acht weken is de redelijke termijn in elk geval verstreken.

In een geval van hoogste spoed moet aan de inhoud en de motivering van het verzoek bijzondere zorg besteed worden en moet al voorbereid zijn wat u gaat doen, als het besluit niet binnen de gestelde, zeer korte termijn gegeven wordt. Dit is écht werk voor de specialist.

Waarmee kan ik u helpen?

Ik kan u helpen om een tijdige beslissing te krijgen. Bovendien kan ik als advocaat omgevingsrecht ervoor zorgen (of er in elk geval alles aan doen), dat u uw zaak wint.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef