Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Onafhankelijke bedrijfsarts voor second opinion?

Als uw werknemer het niet eens is met de bedrijfsarts, heeft hij recht op een second opinion. Mag hij vrij kiezen en moet u dat dan betalen? Ik meen van niet.

Ik schrijf deze blog vanuit de werkgever, maar ook voor werknemers is de informatie interessant.

Wie op Google op de woorden "second opinion bedrijfsarts" zoekt, komt onder andere bij de titel "Onafhankelijke second opinion bedrijfsarts aanvragen" uit. Klik je door, dan verschijnt de verwervende tekst "Met ingang van 1 juli 2017 heeft elke werknemer recht op een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts. (...) Neem contact met ons op ..., dan regelen wij een gratis second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts voor u."

Laat ik eerst definiëren wat met een onafhankelijke bedrijfsarts bedoeld wordt. Volgens mij: een bedrijfsarts die van u als werkgever onafhankelijk is; die u niet gecontracteerd hebt; die de werknemer zelf in volle vrijheid gekozen heeft, maar die u betaalt. Hiervan uitgaande klopt volgens mij de helft niet van wat hierboven staat.

De tekst van de Arbowet is namelijk: "tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten, honoreert de bedrijfsarts een verzoek van de werknemer om (...) zo spoedig mogelijk een andere bedrijfsarts te raadplegen." In het Arbobesluit is dit uitgewerkt: "De te raadplegen andere bedrijfsarts is niet werkzaam binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts, die het eerste advies aan de werknemer heeft gegeven, werkzaam is. In de overeenkomst aangaande de bedrijfsarts (...) wordt vastgelegd welke andere bedrijfsarts of bedrijfsartsen dan wel arbodienst of arbodiensten kunnen worden geraadpleegd."

Uit deze wetsteksten is op geen enkele wijze een onafhankelijkheid van de tweede bedrijfsarts als hiervóór gedefinieerd af te leiden. De enige eis is, dat de tweede bedrijfsarts niet binnen dezelfde arbodienst, hetzelfde bedrijf of dezelfde inrichting als de eerste werkzaam is.

Als u als werkgever een zelfstandige (als zzp-er werkende) bedrijfsarts voor het geven van second opinions contracteert, is dat rechtmatig - dit volgt uit het citaat hierboven - en zal uw werknemer zich tot hem of haar moeten wenden. Als u een arbodienst met meerdere bedrijfsartsen contracteert, zal uw werknemer één van die bedrijfsartsen moeten kiezen. Hierbij is hij vrij in zijn keuze.

In het Arbobesluit is vastgelegd dat u en uw werknemer voor een andere bedrijfsarts kunnen kiezen, mits u daar overeenstemming over hebt: "In overeenstemming tussen de werknemer en de werkgever kan, in afwijking van de vorige zin, gekozen worden voor een te raadplegen bedrijfsarts of arbodienst die niet in de overeenkomst is opgenomen." U als werkgever betaalt die dan. Als u geen overeenstemming bereikt hebt, hoeft u een door uw werknemer gekozen bedrijfsarts die ú niet gecontracteerd hebt, dus niet te betalen.

Maar hoe zit het nu als uw werknemer zelf een "vreemde" arbodienst of bedrijfsarts voor een second opinion betaalt? Om te beginnen merk ik op dat niet u als werkgever, maar de (eerste) bedrijfsarts de spil in het geheel is. Hij honoreert het verzoek van de werknemer, hij ontvangt de second opinion. Enerzijds zie ik geen reden waarom hij al op voorhand geen kennis van de opvatting van de tweede bedrijfsarts, een collega-arts met hetzelfde specialisme, zou willen nemen. Anderzijds lijkt mij dat hij daar niet toe verplicht is.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef