Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Werkzaamheden in opdracht of toch een arbeidscontract?

Als werkgever hebt u veel meer fiscale verplichtingen en risico's bij ziekte dan als opdrachtgever. Hoe voorkomt u dat er onbedoeld een arbeidsovereenkomst is?

Bent u startend (minder dan drie jaar) ondernemer? Dan heb ik in de laatste paragraaf een interessante uitnodiging voor u. Lees dus vooral door.

Bij de arbeidsovereenkomst is er een dienstverband met een gezagsverhouding tussen de werkgever en de de werknemer, bij de overeenkomst van opdracht niet. Nu de werknemer zijn werk vaak gedeeltelijk naar eigen inzicht kan inrichten en de opdrachtnemer nogal eens aanwijzingen krijgt, is het verschil vaak niet te zien. Voor hoe je door de Belastingdienst behandeld wordt, is het verschil evenwel levensgroot.

Dienstverband of niet?

Wat denkt u van de volgende twee situaties? Is hier volgens u sprake van een dienstverband of van het verrichten van werkzaamheden in opdracht?

1. Hij is elke maandag- en woensdagochtend op het bedrijf. Hij komt altijd zelf. Hij "doet" dan de personeelszaken. Dit doet hij nadat de vorige personeelsfunctionaris na een dienstverband van dertig jaar met pensioen gegaan was.

2. Op maandag, woensdag en donderdag werkt zij thuis voor het advocatenkantoor dictaten uit. Op kantoor was feitelijk geen plek meer voor haar. Kleinere dictaten die vóór de middag toegestuurd zijn, mailt zij vóór half vijf uitgetypt terug; zo is het afgesproken.

U twijfelt? Dat is terecht, want de juiste antwoorden zijn zo niet te geven. Die zijn namelijk afhankelijk van een aantal omstandigheden die in de casus niet gegeven zijn.

Argumenten vóór de opdracht

Hieronder geef ik u als opdrachtgever (die liever geen werkgever wilt zijn) belangrijke argumenten vóór de overeenkomst van opdracht. Daarbij zeg ik u direct: belangrijke argumenten, zo niet de belangrijkste, hebt u niet zelf, maar heeft de opdrachtnemer in de hand. U kunt dit natuurlijk wél mee sturen door een opdrachtnemer te zoeken die het al goed geregeld heeft of erop te staan dat het goed geregeld wordt.

In eenvoudige gevallen ...

Als ik de literatuur en de rechtspraak hierover lees, is een heel belangrijk argument het aantal andere opdrachtgevers. Als werknemer ben je immers bij één of twee bazen in dienst, in elk geval niet bij vier of vijf tegelijkertijd. Meerdere opdrachtgevers in een bepaalde periode is dus een sterke aanwijzing dat er sprake van een overeenkomst van opdracht is.

De opdrachtnemer kan zich het beste ook als zelfstandige presenteren door zich bij de Kamer van Koophandel te laten inschrijven én voor de verrichte werkzaamheden btw in rekening te brengen.

... en in moeilijke gevallen

Lastiger wordt het, als de opdrachtnemer niet meerdere opdrachtgevers en ook geen bedrijf heeft. Dan wordt het belangrijk hard te maken dat de gezagsverhouding die het dienstverband kenmerkt, ontbreekt.

Maak een contract. Hoewel niet in de eerste plaats van belang is welke naam boven het contract staat (belangrijker zijn de kennelijke bedoeling van partijen en de feitelijke manier van samenwerken), hoeft het ook niet achterwege gelaten te worden: Schrijf er met dikke letters boven: "Overeenkomst van opdracht" En zorg er dan ook voor dat de de overeenkomst niet als twee druppels water op de arbeidsovereenkomst lijkt!

Liefst stelt de opdrachtnemer zelf zijn werktijden vast, maar in de hierboven beschreven situaties is daar al geen of maar zeer beperkt sprake van. Laat hem ten minste wél zelf zijn vakantiedagen vaststellen.

Hoe moeilijker het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht in het concrete geval te maken is, des meer factoren zijn van belang en des te zorgvuldiger moet elke factor bekeken én vormgeven worden.

Waarmee kan ik u helpen?

Als u als bedrijfseigenaar regelmatig en gedurende langere tijd buiten dienstverband met een ander wilt samenwerken, moet u goed regelen dat de Belastingdienst achteraf geen dienstverband aanneemt. Ik kan u helpen hier de juiste keuzes bij te maken.

Startersdag op 8 maart a.s.

Onder de gemeenschappelijke noemer "samenwerken zonder dienstverband" is deze blog een vervolg op mijn blog over het oproepcontract. Op de Startersdag in hotel Asteria te Venray op 8 maart aanstaande (https://tinyurl.com/yap63g7k) ga ik als seminargever uitgebreid op dit onderwerp in. Als startend ondernemer hebt u zich toch zeker ook aangemeld?

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef