Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht omvat het ruimtelijke ordeningsrecht, het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht.

Binnen het omgevingsrecht heb ik mij toegelegd op het ruimtelijke ordeningsrecht en het milieurecht en verleen ik juridische bijstand aan zowel bedrijven als particulieren, die rechtsbescherming zoeken.

U vindt een tegen u gericht verzoek om handhaving of een tegen u gerichte handhaving door de gemeente onterecht?

U meent dat een ander bedrijf of een andere particulier in uw nadeel in strijd met het bestemmingsplan, het Activiteitenbesluit en/of de aan hem verleende omgevingsvergunning handelt?

U wilt een bepaalde bouw- of milieuactiviteit uitvoeren en hebt behoefte aan deskundig, juridisch advies over wat mogelijk is, over de toepasselijke procedure en om deze tot een goed einde te brengen?

U bent het oneens met het ontwerp-bestemmingsplan en wilt steekhoudende zienswijzen indienen? Uw zienswijzen zijn afgewezen en u wilt tegen het vastgestelde plan in beroep?

U vindt dat u door een onherroepelijk bestemmingsplan of een onherroepelijke omgevingsvergunning schade lijdt?

In al deze gevallen sta ik u graag bij om op de beste wijze uitleg over de procedure te geven, een verzoek of zienswijzen in te dienen, bezwaar te maken of u in beroep of hoger beroep bij te staan.

Ik ben lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten, houd mijn kennis van het ruimtelijke ordeningsrecht en het milieurecht actueel, heb omgevingsrecht in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd en publiceer op mijn website regelmatig blogs over omgevingsrecht.

Zo deel ik mijn kennis met u en ben ik klaar voor als u mij als deskundige op het gebied van de ruimtelijke ordening of het milieurecht nodig hebt.