Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Ontzorging MKB-werkgever bij langdurig zieke werknemer

De datum waarop het medische oordeel van de bedrijfsarts voor de RIV-toets leidend wordt, is verschoven naar 1 september 2021. Op 18 december 2020 heb ik deze blog van 23 januari 2019 geactualiseerd.

Nieuwsbericht Rijksoverheid van 1 oktober 2020

"Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Deze wetswijziging, die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden, biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers."

In de hierna genoemde brief van Minister Koolmees van 20 december 2018 was die datum nog 1 januari 2021.

Oordeel bedrijfsarts wordt leidend

In december 2018 heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer een brief over loondoorbetaling bij ziekte toegestuurd, die iedere MKB-er met werknemers kennen moet.

Als MKB-er hebt u nooit of bijna nooit met een langdurig zieke werknemer te maken. Als het dan gebeurt, vindt u de loon- en re-integratiekosten disproportioneel en ervaart u veel onzekerheid over hoe uw zieke werknemer te re-integreren om een loonactie te voorkomen.

Veel inhoudelijke loonsancties

De inhoudelijke loonsanctie komt best vaak voor. Tussen 2015 en 2017 per jaar gemiddeld 2.390 keer. Hoe groter het bedrijf, des te vaker zijn de re-integratie-inspanningen onvoldoende. Bij de kleinste bedrijven is bij 8% van de re-integratieverslagen een loonsanctie opgelegd, bij de grootste bij 12%. Dat is gemiddeld bij 1 op de 10!

Veel verkeerde re-integraties

Bij 85% van die inhoudelijke loonsancties gaat het om het niet, te laat of verkeerd oppakken van de re-integratie door de werkgever. Bij de kleine werkgever vaak te late of verkeerde re-integratie in het tweede spoor (re-integratie bij een andere werkgever), bij de grote vaak tekortkomingen in de re-integratie binnen het eigen bedrijf.

Advies bedrijfsarts wordt leidend

U volgt netjes het advies van uw bedrijfsarts en krijgt tóch een loonsanctie, omdat de verzekeringsarts van het UWV die uw re-integratie-inspanningen op het einde van het tweede ziektejaar op basis van het re-integratieverslag toetst (RIV-toets), met uw bedrijfsarts over de belastbaarheid van uw zieke werknemer van mening verschilt. "U blijft verantwoordelijk voor de deskundigen die u inschakelt", zegt het UWV dan.

U ervaart dit als hoogst onredelijk en oneerlijk, maar het gebeurt in maar liefst 12% van de inhoudelijke loonsancties. Helemaal onverteerbaar wordt het voor u, als - wat geen uitzondering is - de bedrijfsarts en de arbodienst dan óók nog eens hun aansprakelijkheid grotendeels uitgesloten hebben en u met een schadepost van vele tienduizenden euro's loonsanctie blijft zitten, als u hier niet voor verzekerd bent.

Om hier een einde aan te maken heeft de verzekeringsarts van het UWV vanaf 1 september 2021 bij de RIV-toets geen taak meer. Vanaf dan zal deze toets volledig door de arbeidsdeskundigen van het UWV uitgevoerd worden. Zij zullen bekijken, of u de re-integratie-inspanningen gepleegd hebt, die passend zijn bij het advies van uw bedrijfsarts. De door deze vastgestelde belastbaarheid van uw werknemer staat dan niet meer ter discussie. Een geweldige verbetering! De gevallen van verkeerde re-integratie (zie hierboven) zullen dan óók drastisch afnemen.

Hulp tot 1 september 2021

Dat alles geldt vanaf 1 september 2021. Tot dan blijft de huidige, voor u als goedwillende werkgever onverkwikkelijke situatie bestaan. Ik wijs u daarom nog eens graag op mijn blog Aanbod om het advies van uit Arbodienst te controleren!

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Sinds 1 januari 2020 is er wél al een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering om kleine werkgevers optimaal te ontzorgen. Deze verzekering dekt óók de kosten van een loonsanctie, althans als u het advies van uw verzekeraar opvolgt.

De minister verwacht dat het aantal administratieve loonsancties - de loonsanctie omdat het re-integratieverslag niet (tijdig) compleet is - door aansluiting bij deze (of een andere) verzekering afnemen zal.

Hebt u een vraag over arbeidsrecht?

Bel mij dan op of mail mij er vrijblijvend over. Bij al uw vragen over arbeidsrecht sta ik u graag en deskundig bij.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef