Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Werkwijze

U hebt een vraag en wilt graag weten, of ik wat voor u betekenen kan. Dit kunt u doen door mij op te bellen of te mailen. Op alle werkdagen is het kantoor hiervoor van 8.30 uur tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar.

Vaak zal ik uw vraag direct met u kunnen bespreken. Als dit niet het geval is of als u mailt, neem ik zo spoedig mogelijk daarna contact met u op. Deze intake is altijd gratis.

Gesprek op afspraak op kantoor in Venray

Gesprekken op kantoor vinden uitsluitend na telefonische afspraak plaats (wij hebben geen inloopspreekuur). Bij het plannen van een gesprek houd ik zoveel mogelijk rekening met wanneer het u het beste uitkomt.

Wat kunt u van mij verwachten?

In het eerste, inhoudelijke gesprek na de intake maak ik met u afspraken over:

  • Wat u van mij verwacht en wat ik voor u ga doen;
  • Hoe en aan wie ik mijn werkzaamheden declareer.
  • Na afloop van het eerste gesprek stuur ik u een opdrachtbevestiging toe, waarin ik bevestig wat wij besproken hebben.

Wat zijn de kosten voor u?

Dat hangt af van de aard van de zaak, van of u voor rechtsbijstand verzekerd bent en van de hoogte van uw gezinsinkomen. Ik zal mijn werkzaamheden namelijk op één van de volgende vier wijzen declareren:

  • In de eerste plaats aan uw rechtsbijstandverzekering;

Bij iedere gerechtelijke procedure, bij het maken van bezwaar en bij het indienen van een zienswijze hebt u een vrije advocaatkeuze. Ik kan uw zaak dan geheel of gedeeltelijk voor rekening van uw rechtsbijstandsverzekering voor u behandelen.

  • Als dat niet kan, zo mogelijk aan de Raad voor Rechtsbijstand;

Als u op grond van de hoogte van uw (gezins)inkomen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (“toevoeging”) in aanmerking komt, ben ik graag bereid op die basis voor u te werken: U bent dan u een eigen bijdrage verschuldigd, die van de hoogte van uw gezinsinkomen afhankelijk is.

In geval van een procedure bent u, eventueel, gereduceerd griffierecht verschuldigd (niet altijd; zo hoeft u als gedaagde bij de kantonrechter nooit griffierecht te betalen).

  • Als ook dat niet kan, aan u op basis van een marktconform uurtarief;

De hoogte van het tarief stel ik in overleg met u op basis van het belang van de zaak en de geschatte duur van de behandeling vast. Ik breng u geen kantoorkosten in rekening.

  • Of, als u dat liever hebt, aan u op basis van een aanneemsom;

Als u dat wenst, kan ik met u voor de hele zaak of voor een gedeelte ervan een aanneemsom afspreken.

Het verloop en de afwikkeling van de zaak

  1. Tijdens de behandeling van de zaak zal ik u steeds van de voortgang ervan op de hoogte houden. Zo krijgt u afschriften van alle inkomende en uitgaande correspondentie.
  2. Telkens wanneer dat nodig of wenselijk is of wanneer u mij dat vraagt, zal ik de stand van zaken met u evalueren en de te verwachten uitkomst met u bespreken.
  3. Op het einde zal ik mijn werkzaamheden schriftelijk afsluiten en krijgt u alle, originele stukken van mij terug.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Van Hoef Advocatuur is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Indien de uitvoering van een opdracht tot aansprakelijkheid leidt, is deze steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitbetaalt, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Van Hoef Advocatuur komt. Wanneer de verzekering om welke reden ook niets uitbetaalt, is elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Informatie over de verzekering wordt op verzoek toegestuurd.

Kantoorklachtenregeling

We zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor het geval u desondanks ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of een declaratie, verwijzen we u graag naar onze kantoorklachtenregeling.

Geschillencommissie Advocatuur

Van Hoef Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze commissie kan oordelen over uw klacht en uw verzoek om schadevergoeding tot € 10.000,-. Wij kunnen (een) onbetaalde declaratie(s) ter incasso aan haar voorleggen. Meer informatie kunt op de bladzijde Advocatuur van de Geschillencommissie lezen.

Stichting en bankrekening derdengelden

Van Hoef Advocatuur heeft sinds 1 november 2021 geen Stichting en bankrekening derdengelden meer.

Vrijblijvende informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.