Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

De hoge kosten van uw arbeidsongeschikte ex-werknemer

Als uw werknemer ziek uit dienst gaat, kunt u daardoor torenhoge kosten krijgen. Zijn ziekengeld- of WIA-uitkering wordt op u verhaald. Kunt u dit voorkomen?

In een serie over “de zieke werknemer” mag een hoofdstuk over de werknemer die ziek uit dienst gaat, per se niet ontbreken. Want de totale kosten van wat u tot twaalf jaar na het einde van het dienstverband voor hem betalen moet, kunnen gigantisch zijn.

Verhaal WIA-uitkering en ziekengeld

Als uw werknemer zich ziek meldt en twee jaar later een WIA-uitkering krijgt, worden de kosten van deze uitkering tot tien(!) jaar lang op u verhaald. De helft van de te betalen premies kunt u weliswaar op hem verhalen, maar dan nóg kan het om heel grote bedragen gaan.

Als hij ziek uit dienst gaat en een Ziektewet-uitkering krijgt, worden óók de kosten hiervan op u verhaald. Dit geldt zelfs, als hij zich binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband ziek meldt (tenzij hij dan al een WW-uitkering of andere werkgever heeft). Een Ziektewet-uitkering duurt maximaal twee jaar. In dit geval kunt u niets op hem verhalen.

Verhaal van kosten vindt uiteraard niet plaats, als u eigenrisicodrager bent. In dit geval neemt het UWV officieel de “toekenningsbesluiten”, maar betaalt u de uitkering.

Op haar website “Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017” geeft het UWV een gedetailleerde uitleg over de premies, de laatste wijzigingen en de gevolgen voor u als individuele werkgever.

U begrijpt nu ongetwijfeld waarom werkgevers er wel voor kiezen het dienstverband met hun zieke, inactieve werknemer voort te zetten om hem te re-integreren, zodat hij geen beroep op een Ziektewet- of WIA-uitkering meer hoeft te doen.

Maak bezwaar!

Bij alle toekenningsbesluiten over of uw ex-werknemer een Ziektewet- of WIA-uitkering krijgt en over de hoogte ervan, bent u belanghebbende: U hebt dus het recht bezwaar te maken en tegen het besluit op bezwaar in beroep te gaan. Maak hier gebruik van of laat in elk geval onderzoeken of het zin heeft er gebruik van te maken, zeker als u voor de kosten niet (voldoende) verzekerd bent.

Een positieve wending?

In de rechtszaak waarover op 22 maart jl. beslist werd (ECLI:RBMNE:2017:1373), had het UWV bij de toekenning van een WIA-uitkering een regeling toegepast die voor de arbeidsongeschikte gunstiger was dan waartoe de wet verplichtte, waardoor de betreffende ex-werknemer een hogere uitkering kreeg.

De rechter moet het bestaan en de toepassing van dergelijk “buitenwettelijk begunstigend beleid” als een gegeven accepteren, als het maar consequent toegepast wordt.

Toch vraagt de rechtbank in deze zaak aandacht voor het feit dat de regeling in kwestie stamt uit de tijd dat de kosten van de uitkering nog niet op de ex-werkgever verhaald werden. Prima dat het UWV de arbeidsongeschikten tegemoetkomt, aldus de rechtbank, maar is het wel redelijk de kosten daarvan volledig op de werkgever te verhalen?

Zij doet het UWV in elk geval de suggestie de uitkering in dergelijke zaken niet volledig op de ex-werkgever te verhalen. We moeten afwachten, of deze suggestie door het UWV en in de rechtspraak opgepakt wordt.

Nieuwe blogs

Sinds 9 februari jl. heb ik voor u in totaal 11 blogs over “de zieke werknemer” geschreven. Dit was de laatste blog hierover. Over enkele weken ga ik in het kader van mijn specialisatie bouw- en omgevingsrecht een nieuwe serie blogs schrijven. Waarover blijft nog een verrassing.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef