Waarom kiest u ons?

Deskundig

30 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Samenwerken zonder arbeidsovereenkomst: oproepcontract

Aan een arbeidscontract zitten voor- en nadelen. Biedt het oproepcontract uitkomst? Welke oproepcontracten zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen? Lees het hier.

Een arbeidsovereenkomst sluiten heeft voor- en nadelen. Een groot nadeel is dat je als werkgever, als je werknemer "per ongeluk" ziek uit dienst gaat, door verhoogde premies nog heel lang aan hem vast kunt zitten.

De échte oproepovereenkomst

Om dit te voorkomen hebt u een oproepovereenkomst (voorovereenkomst) gesloten: Als u werk hebt, kunt u de oproepkracht oproepen, maar dat hoeft u niet; en hij kan komen, maar hoeft dat evenmin. Zo’n oproepovereenkomst (voorovereenkomst) is geen arbeidsovereenkomst. Wél ontstaat er telkens een arbeidsovereenkomst voor de duur dat de oproepkracht voor u werkt.

Ook dan kan het door ziekte misgaan. Ik geef u een extreem voorbeeld, want die zijn het duidelijkst. Stel u roept hem op om voor drie dagen te komen werken en hij komt. Op dag twee wordt hij ziek en op dag drie gaat hij ziek uit dienst. Dit meldt u aan het UWV, want dat bent u verplicht. Als de werknemer ziek en later gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft, zit u er via verhoogde premiebetalingen nog 12 jaar aan vast, eerst 2 jaar voor de Ziektewet en daarna nog 10 jaar voor de WIA/WGA!

Al gauw een vast dienstverband

Zo’n oproepovereenkomst (voorovereenkomst) is maar beperkt bruikbaar. Stel u roept hem in twee maanden vier keer op. Dan wordt zijn vierde dienstverband geacht aangegaan te zijn voor onbepaalde tijd en is hij dus in vaste dienst! Want - zo bepaalt de wet - als meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van minder dan zes maanden, dan geldt de laatste, vierde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Oók als de afzonderlijke arbeidsovereenkomsten kort of zelfs maar een halve dag duren!

Pool van oproepkrachten

Als je het zo opschrijft en leest, zou je het niet geloven. Maar het is toch écht zo: De werknemer die na twee keer eerder ruim vijf maanden geleden voor het laatst kort voor u gewerkt heeft en met wie u nu afgesproken hebt dat hij een dag komt werken, komt in vaste dienst. Als hij ziek wordt, is hij úw zieke werknemer, met alle re-integratieverplichtingen van dien.

Menig groter bedrijf met een wisselend werkaanbod heeft een pool van oproepkrachten. Zonder dat de werkgever en de oproepkracht het weten, zal deze laatste vaak al lang in vaste dienst zijn.

De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht

Er is nog een andere oproepovereenkomst, de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Dit is één doorlopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, waarbij u de werknemer moet oproepen als u werk hebt en hij dan ook moet komen. Dit zijn de zogenaamde nuluren- of min-maxcontracten.

Zo'n overeenkomst is dus wél vanaf het begin een arbeidsovereenkomst. Gaat de werknemer ziek uit dienst en blijft hij ook later gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan hebt u als werkgever de hierboven genoemde negatieve gevolgen daarvan.

Omdat het één doorlopende arbeidsovereenkomst is, ontstaat bij de vierde oproep geen dienstverband voor onbepaalde tijd. Dat is een voordeel.

Een nadeel is, dat er na de zesde maand van het dienstverband óók loon betaald moet worden als de werknemer niet opgeroepen wordt (de arbeidsomvang is dan gelijk aan het gemiddelde van de voorafgaande drie maanden).

Waarmee kan ik voor u helpen?

Hoe werkt u het beste met (een) ander(en) samen? Met een oproep-, een uitzend-, een arbeids- of een opdrachtovereenkomst? Wat zijn voor úw situatie de voor- en nadelen van de keuze voor het een of het ander? Ik kan het u voor u op een rij zetten en u helpen de beste keuze te maken.

Artikel geschreven door Paul van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.