Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Heeft uw oproepkracht recht op loon, als hij ziek is?

Heeft uw oproepkracht recht op loon, als hij ziek is? Het antwoord op deze vraag hangt onder meer af van het soort oproepcontract, dat u met hem gesloten hebt.

Heeft uw oproepkracht recht op loon, als hij ziek is? Het antwoord op deze vraag hangt onder meer af van het soort oproepcontract, dat u met hem gesloten hebt.

Er zijn namelijk twee soorten oproepcontract, die juridisch hemelsbreed van elkaar verschillen. Het ene is de zogenaamde "voorovereenkomst", het andere de "arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht".

De voorovereenkomst

De voorovereenkomst is een "los" oproepcontract en géén arbeidsovereenkomst. Als u als werkgever met een oproepkracht een voorovereenkomst gesloten hebt, hoeft u hem als u werk hebt, niet op te roepen. En áls u hem oproept, hoeft hij niet te komen. Pas nadat u met hem overeengekomen bent dat hij dán zal komen om dát werk te verrichten, hebt u een arbeidsovereenkomst met hem gesloten. Wordt hij ziek voordat hij met werken begint of wordt hij tijdens dat werk ziek, dan zult u gedurende die ziekte 70% van het overeengekomen loon, maar ten minste het minimumloon moeten betalen.

De regel is eenvoudig: over de periode dat werken overeengekomen is, moet u bij ziekte 70% van het overeengekomen loon, maar ten minste het minimumloon betalen.

De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht

U hebt met een werknemer voor een bepaald aantal uren per week een arbeidsovereenkomst gesloten. De normale situatie is dan, dat u de werknemer moet laten werken, dat deze komt werken en dat u zijn loon betaalt. Als hij niet kán werken door een oorzaak die in redelijkheid voor úw rekening behoort te komen, bijvoorbeeld omdat het weer te slecht is of omdat u geen grondstoffen of opdrachten hebt, moet u tóch zijn loon betalen. Voor deze situatie kunt u voor de eerste zes maanden van het dienstverband evenwel schriftelijk met hem overeenkomen, dat u geen loon hoeft te betalen. Dit is de "arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht".

Moet u uw zieke werknemer bij een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht loon betalen? In het bovenstaande vindt u het antwoord. Als u zonder ziekte loon had moeten betalen, wél; als u zonder ziekte geen loon had hoeven te betalen, niet.

In zijn recente uitspraak van 19 december 2018 (gepubliceerd 15 maart 2019) komt de Roermondse kantonrechter tot hetzelfde oordeel.

Specifieke bescherming van de oproepkracht

Er is veel meer over de oproepkracht te zeggen. Ik noem enkele onderwerpen: De verplichting om de werktijden vier dagen van tevoren vast te stellen. De minimumaanspraak op 3 uren loon per oproep. De verhouding tot het nuluren- en het min-maxcontract. Het feit dat na drie uit een voorovereenkomst ontstane arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, hoe kort van duur ook, de vierde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt.

Waarmee kan ik u helpen?

Hebt u met deze materie te maken? Dan adviseer ik u er graag over. Het liefst in de fase van het maken van het oproepcontract. Dan is het immers het gemakkelijkst om het zo te regelen en aan u uit te leggen, dat u later geen spijt van uw keuzes krijgt.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef