Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Hoe lang duurt een loonsanctie feitelijk?

Als u als werkgever een loonsanctie krijgt, duurt die maximaal 52 weken. Maar wat is te zeggen over de feitelijke duur ervan? Waarvan is die afhankelijk?

Als u als werkgever een loonsanctie krijgt, duurt die maximaal 52 weken. Maar wat is te zeggen over de feitelijke duur ervan? Waarvan is die afhankelijk?

De noodzaak van een re-integratiedossier

U dient voor uw zieke werknemer een re-integratiedossier bij te houden. Als hij tegen het einde van twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvraagt, krijgt hij dat van u mee. Aan de hand hiervan beoordeelt het UWV of u aan uw verplichtingen voldaan hebt en of u voldoende re-integratie-inspanningen verricht hebt. Zo nee, dan krijgt u een loon-sanctie van maximaal 52 weken: u mag het dienstverband dan niet opzeggen, moet loon blijven betalen en moet uw werknemer blijven re-integreren.

Plan van aanpak en re-integratieverslag

Bij “verplichtingen” gaat het onder andere om het opstellen van een plan van aanpak en het maken van een re-integratieverslag. Als u deze laatste verplichting niet of niet volledig nagekomen bent, zal het UWV u een termijn geven om het verslag alsnog te verstrekken of aan te vullen. Dit is nog de minste “straf”.

Voorkomen is beter dan genezen

Want als u op inhoudelijke gronden eenmaal een loonsanctie aan uw broek gekregen hebt omdat het UWV vindt dat u te weinig of onjuiste re-integratie-inspanningen verricht hebt, bent u er nog niet van af.

Het UWV is immers gewoon om maar direct een loonsanctie voor de maximale duur van 52 weken op te leggen. Vervolgens moet ú aantonen - dat is wat anders dan meedelen dat - dat u uw tekortkoming hersteld hebt.

Twee maanden uitloop

Als de loonsanctie gauw daarna eindigde, zou er nog mee te leven zijn, maar dat gebeurt dus niet. Want om te beginnen heeft het UWV drie weken de tijd om op uw melding een beslissing te nemen. Hierna duurt het bij een positieve beslissing nog zes(!) weken, voordat de loonsanctie eindigt.

Zogenaamd geen “straf”

Overigens, volgens de wet is de loonsanctie geen “straf”, maar een “loonverlenging, op-dat u uw tekortkomingen herstellen kunt”. Maar ú zult het - mét vele, andere ondernemers - ongetwijfeld als een straf ervaren dat de loonsanctie nadat u alles in orde gemaakt hebt, nog ca. twee maanden doorloopt.

De pakkans is groot

Vertrouw er daarom niet te veel op dat het met die loonsanctie wel los zal lopen. U hebt veel verplichtingen en het UWV controleert nauwgezet en is streng. Als u ziet aankomen dat uw werknemer langere tijd ziek blijft, vraag dan deskundig, juridisch advies. Een loonsanctie gaat u veel meer kosten.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef