Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Zaken waarin het ontslag op staande voet (niet) lukte

Na een ontslag op staande voet blijkt de kantonrechter er soms anders over te denken dan het hof in hoger beroep. Een omstandigheid om rekening mee te houden als u ontslag op staande voet overweegt.

Verschillende vergoedingen

Als u als werkgever uw werknemer op staande voet ontslagen hebt, kan deze de kantonrechter verzoeken óf om het ontslag te vernietigen óf om hem - als hij het ontslag onjuist acht maar erin berust - een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en een billijke vergoeding toe te kennen.

Als u uw werknemer na twee jaar dienstverband ontslaat, heeft deze, óók bij een ontslag op staande voet, automatisch recht op een transitievergoeding. Dit is alleen anders, als hij ernstig verwijtbaar gehandeld heeft. U als werkgever moet dan op die grond verzoeken dat u de transitievergoeding niet hoeft te betalen.

Kantonrechter zus, gerechtshof zo

In mijn eerdere blog Waarom u beter geen ontslag opstaande voet kunt geven ben ik óók op het hoger beroep in zaken betreffende ontslag op staande voet ingegaan. Ik verwijs kortheidshalve daarnaar. Een extra reden om nog eens rustig tot tien te tellen voordat u uw werknemer op staande voet ontslaat, is dat het gerechtshof en de kantonrechter (meestal niet, maar toch) nog wel eens van mening verschillen. Bijvoorbeeld in de drie hieronder genoemde uitspraken.

Zaak 1: Concurrentie tijdens dienstverband

In deze zaak is de werknemer in dienst van een handelsbedrijf. Tijdens zijn dienstverband richt hij een eigen concurrerend handelsbedrijf op, waarmee hij zijn baas daadwerkelijk concurrentie aandoet. Een machine die hij voor hem kopen en doorverkopen moet, koopt hij voor zichzelf. Hij wordt op staande voet ontslagen. In de gerechtelijke procedure verzoekt hij niet de vernietiging van zijn ontslag, maar een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en een billijke vergoeding. Reden voor ontslag opstaande voet?

Ja, oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 7 juni 2018 en het wijst de gevraagde vergoedingen af. Ook de transitievergoeding komt hem niet toe. Nee, had de kantonrechter eerder geoordeeld.

Zaak 2: Frustreren re-integratieverplichting

In deze zaak heeft de werknemer van het taxibedrijf zijn re-integratieverplichting (mogelijk) geschonden. Reden voor ontslag op staande voet?

Nee, oordeelt het Gerechtshof Amsterdam op 5 juni 2018. De werkgever had het effect van de loopopschorting/-stopzetting moeten afwachten alvorens een zo zware maatregel te nemen. Het kent de taxichauffeur naast de transitievergoeding een billijke vergoeding van maar liefst € 41.000,-- toe. Ja, had de kantonrechter eerder geoordeeld.

Zaak 3: Vertellen van onwaarheden

In deze zaak zou de werknemer kennelijke onwaarheden over zijn ziekte verteld hebben. Bovendien zijn er nog drie andere redenen waarom hij op staande voet ontslagen is. Redenen voor ontslag op staande voet?

Nee, oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 24 april 2018, met als motivering: "Naar het oordeel van het hof is de mededeling van werknemer geen kennelijke onwaarheid, maar moet dit eerder gezien worden als zijn perceptie of weergave van het doktersadvies." De drie andere redenen halen het evenmin. Ja, had de kantonrechter eerder geoordeeld.

De omgekeerde switch

Mag je als werknemer tijdens de procedure switchen van het verzoeken van de vernietiging van het ontslag op staande voet naar berusting daarin en het vragen van (een) vergoeding(en)? Ja, dat mag.

En omgekeerd, van het vragen van (een) vergoeding(en) naar het verzoeken van vernietiging? Ja, dat mag óók, maar de kantonrechter te Almelo staat het in zijn uitspraak van 24 mei 2018 niet toe. Er waren na het ontslag immers al vijf maanden verstreken, toen de switch naar het verzoeken van vernietiging gemaakt werd, en die termijn vindt de kantonrechter te lang: "<Werkgeefster> is op deze wijze immers niet in de gelegenheid geweest om adequaat te kunnen reageren op een mogelijk voortbestaan van het dienstverband."

Bewijsbare motivering en advies

Bij de motivering van het ontslag op staande voet gaat het nog wel eens mis. De werkgever heeft dan een heel verhaal opgeschreven, dat door de werknemer betwist wordt en dat hij, de werkgever, vervolgens niet bewezen krijgt. Een onjuiste of onbewijsbare motivering is achteraf niet aan te passen!

Als u een ontslag (op staande voet) overweegt, schakel dan deskundige, juridische hulp - concreet: een in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat - in. Het verdient zich dubbel en dwars terug.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef