Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Andere ontslaggrond? Dan andere feiten graag!

Vaak gebruiken werkgevers dezelfde feiten en argumenten om "voor de zekerheid" meerdere ontslaggronden aan te voeren. Dit leidt nogal eens tot teleurstelling.

Dezelfde feiten en argumenten meer dan eens gebruiken leidt in ontslagzaken nog eens tot afwijzing van het ontslagverzoek of de aangevoerde ontslaggrond. Om dit te voorkomen kunt u als werkgever het beste de volgende tips gebruiken, als u het dienstverband met uw werknemer opzeggen wilt:

Ontslagtips voor de werkgever

1. Kies bij de feiten waarom u uw werknemer wilt ontslaan de juiste ontslaggrond. Onderbouw die ontslaggrond vervolgens door feiten en argumenten die bij die ontslaggrond passen;

2. Als de feiten waarom u uw werknemer wilt ontslaan op meer dan één ontslaggrond betrekking hebben, kies dan bij die feiten de juiste ontslaggronden. Onderbouw vervolgens elke ontslaggrond afzonderlijk door feiten en argumenten die bij die ontslaggrond passen. Gebruik hierbij ieder feit (zoveel mogelijk) maar één keer;

3. Als u de ontbinding van het dienstverband met een zieke werknemer verzoekt omdat deze zijn re-integratie frustreert, leef de verplichte, wettelijke volgorde van sancties om dit te bestraffen dan strikt na: achtereenvolgens aanmanen, aanzeggen de loonbetaling stop te zetten, de loonbetaling stopzetten en pas hierna, onder overlegging van een deskundigenoordeel van het UWV, het verzoeken van ontbinding.

Ontbinding dienstverband bij zieke werknemer

In de ontslagzaak waarover de kantonrechter te Almere op 21 februari 2017 besliste, vroeg de werkgever ontbinding, omdat de werknemer zijn re-integratieverplichtingen verwijtbaar niet nagekomen was. Hij legde geen deskundigenoordeel over.

De kantonrechter weigerde de ontbinding zowel op grond van het gestelde verwijtbare handelen (de e-grond) als op grond van de gestelde verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond), dit laatste omdat toewijzing van de ontbinding op deze grond een “ontoelaatbare doorkruising” van de bij de e-grond aan de werknemer gegeven rechtsbescherming zou opleveren.

Dezelfde misdraging niet tweemaal te gebruiken

In de ontslagzaak waarover de kantonrechter Arnhem op 10 mei 2017 besliste, verlengde de werkgever het dienstverband niet, omdat de werknemer zich misdragen had. Dezelfde feiten nogmaals gebruiken om hem op staande voet te ontslaan stond de kantonrechter niet toe:

“Nu deze misdragingen door werkgeefster zijn betrokken in haar besluit om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen en werknemer niet meer voor werkzaamheden in te plannen, kunnen deze niet nogmaals worden aangevoerd als dringende reden voor het ontslag op staande voet. Ook niet in onderlinge samenhang bezien met de whatsappberichten.”

Geen aanvulling ontslaggrond door de rechter

Uit de gepubliceerde rechtspraak blijkt verder dat rechters nogal eens niet bereid zijn (een) ontslaggrond(en) aan te vullen en wel om een “verrassingsbeslissing” te voorkomen. Zo oordeelde de kantonrechter Maastricht op 12 mei 2017 na de ontbinding op de grond “wegens bedrijfseconomische omstandigheden” (de a-grond) afgewezen te hebben als volgt:

“Ten slotte moet worden vastgesteld dat Phidec haar verzoek in deze procedure niet heeft aangevuld met een andere redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld de verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond als bedoeld in art. 7:669 lid 3 BW). Die niet aangevoerde g-grond kan mitsdien ook niet leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, alhoewel de kantonrechter ter zitting aan partijen heeft meegegeven dat hij weinig heil ziet in een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Het desalniettemin ambtshalve ontbinden van de arbeidsovereenkomst op de g-grond zou niet alleen leiden tot een verrassingsbeslissing, maar tevens de arbeidsrechtelijke bescherming die een (disfunctionerende?) werknemer toekomt illusoir maken. Gelet hierop kan in dit geschil niet tot ambtshalve aanvulling van de rechtsgrond worden overgegaan.”

Op grond van deze en andere uitspraken kom ik tot de tips die ik u hierboven gegeven heb.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef