Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

De IVA-uitkering op bezwaar van werkgever; rechtspraak

Na mijn blog "De IVA-uitkering op bezwaar en beroep van de werkgever" volgt hier voor u als werkgever nog wat recente, relevante rechtspraak over dit onderwerp.

Na mijn blog De IVA-uitkering op bezwaar en beroep van de werkgever van 20 september jl. volgt hier voor u als werkgever nog wat recente, relevante rechtspraak over dit onderwerp. Met "werknemer" is in deze blog ook "ex-werknemer" bedoeld.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid bestaat alleen recht op een IVA-uitkering, als die duurzaam is. De discussie gaat daarom heel vaak over de vraag, of de door het UWV aangenomen, volledige arbeidsongeschiktheid duurzaam is of niet.

Het procedureverloop

Het verloop van de procedure is: verzoek - besluit - bezwaar maken - besluit op bezwaar - beroep op de rechtbank instellen enz.

In mijn blog De IVA-uitkering op bezwaar en beroep van de werkgever heb ik u als werkgever aangeraden zélf bezwaar te maken en beroep in te stellen en dit niet aan uw werknemer over te laten, omdat bij úw bezwaar en beroep voor het UWV een verzwaarde motiveringsplicht geldt.

Als uw werknemer een WIA- of een IVA-uitkering gevraagd heeft en een WGA-uitkering krijgt, kunt ook ú bezwaar maken en een IVA-uitkering vragen. Krijgt hij die WGA-uitkering als besluit op het door hem gemaakte bezwaar, dan kunt ook ú beroep instellen, óók als uzelf geen bezwaar gemaakt hebt.

Maar u hoeft het inititief natuurlijk niet aan uw werknemer te laten. Bij een lopende WGA-uitkering kunt u zélf om herbeoordeling verzoeken. Dit kunt u later nóg eens doen, maar bij een tweede of volgend verzoek zult u wél "nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden" moet stellen. Anders kán het UWV uw verzoek onder verwijzing naar zijn eerdere uitspraak zonder meer afwijzen.

Voor risico van werkgever

In de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 11 september 2018 vroeg de werkgever om een IVA-uitkering. Het UWV kon een door de rechtbank vastgesteld gebrek in haar besluit niet herstellen, omdat de werknemer niet meewerkte. Dat was voor rekening en risico van de werkgever die het verzoek om herbeoordeling gedaan had, omdat anders "iemand in de IVA terechtkomen <kan>, terwijl hij of zij daar wellicht niet thuishoort".

In deze uitspraak wijst de rechtbank terecht op de wettelijke bevoegdheden die de werkgever in kwestie als eigenrisicodrager ten opzichte van de werknemer heeft en op de medewerkingsplicht die op deze rust.

Actuele gegevens

Goed en deugdelijk motiveren betekent onder meer, dat het UWV voor zijn besluit actuele gegevens gebruiken moet. In zijn uitspraak van 20 september 2018 accepteerde de rechtbank Oost-Brabant het dan ook niet, dat de mogelijkheid van een behandeling enkel aangeven werd in stukken die ruim vóór "de datum hier in geding" opgesteld waren. Onduidelijk was welke behandeling het betrof en de verzekeringsarts bezwaar en beroep had ook niet nader geconcretiseerd wat het mogelijke resultaat ervan was. Zijn onderzoek was dus "te beperkt" geweest, een bezwaar- en beroepsgrond die nogal eens gebruikt kan worden.

Meewerken aan herstel

Van de werknemer wordt verwacht, dat hij aan zijn herstel meewerkt (adequaat herstelgedrag). Weigert hij bij volledige arbeidsongeschiktheid een bepaalde, op zijn herstel gerichte behandeling te ondergaan, dan krijgt hij geen IVA-uitkering, tenzij die weigering het gevolg van een ziekte of handicap is. De verzekeringsarts moet dan wél concreet onderzoek naar de onderliggende motivatie van de weigering gedaan hebben. Ook dit staat in de genoemde uitspraak van 20 september 2018.

Ingebrachte rapporten

In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 15 augustus 2018 hield het besluit van het UWV om geen IVA-uitkering toe te kennen stand, ondanks twee ingebrachte rapporten: "De (...) ingebrachte rapporten van Hollander en Offermans doen hieraan niet af. Beiden hebben werknemer niet gesproken noch medisch onderzocht en hebben hun opvattingen puur op dossiergegevens gebaseerd." Dus als u als werkgever een zelfstandige verzekeringsarts voor een contra-expertise inschakelt, moet die én het dossier bestuderen én de werknemer spreken én hem medisch onderzoeken. Anders kunt zich de kosten beter besparen.

Waarmee kan ik u helpen?

Dit soort zaken doe ik graag, omdat zij op het snijvlak van mijn specialisaties arbeidsrecht en bestuursrecht liggen. Voldoet een voor u negatieve beslissing wel aan de daaraan te stellen eisen? Ik kijk er voor u met plezier naar en help u graag om uw verzoek, bezwaar of beroep goed in te dienen en te motiveren.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef