Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Welke wijzigingen brengt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Hoe is het nu geregeld? Wat verandert er voor aannemers? Lees het in mijn wekelijkse blog.

De komende tijd ga ik om de andere week blogs over deze wet schrijven. Hierbij zal ik mij na enkele inleidende artikelen vooral toeleggen op de laatste fase, die van de aanneming en het opleveren van het werk.

De Eerste Kamer

Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. In mijn blogs zal ik u daarom ook van het verdere verloop van de parlementaire behandeling op de hoogte houden.

Onvoldoende borging van kwaliteit ...

De verlener van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw - meestal het college van burgemeester en wethouders - moet de bouwaanvraag aan het Bouwbesluit 2012 toetsen. Hierin staan technische voorschriften voor onder andere de veiligheid, de gezondheid en de bruikbaarheid van, alsmede voor de installaties in gebouwen. De aanvraag moet afgewezen worden, als de verstrekte gegevens het niet aannemelijk maken dat aan de voorschriften zal worden voldaan.

... door een louter papieren controle

De kritiek op deze regeling is dat de controle op de kwaliteit zo feitelijk (bijna) alleen een papieren toetsing is, die vóór het eigenlijke bouwen en in de praktijk slechts zeer beperkt tijdens het bouwen plaatsvindt. Voor een deel is dit gebrek aan toezicht achteraf ook niet meer te repareren. Zo is de deugdelijkheid van de constructie bij de opleving niet of nauwelijks nog te bepalen.

Kwaliteitscontrole tijdens de bouw

Om dit te verbeteren is een eerste belangrijke wijziging dat de bouw van een aantal gebouwen niet meer vóóraf aan het Bouwbesluit getoetst wordt, maar dat de kwaliteit van het bouwen tijdens de bouw gecontroleerd zal worden.

Aansprakelijkheid aannemer uitgebreid

Een tweede belangrijke wijziging vindt plaats op het einde van het bouwproces, in de fase van de oplevering. De definitie van het verborgen gebrek wijzigt. De aannemer blijft ook na het moment van de oplevering aansprakelijk voor gebreken die op het moment van de oplevering niet zijn ontdekt, tenzij die niet aan hem zijn toe te rekenen.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef