Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Geen benutbare mogelijkheden? Alle alarmbellen gaan af!

Als de bedrijfsarts u laat weten dat uw zieke werknemer geen benutbare mogelijkheden meer heeft, moeten bij u alle alarmbellen afgaan. Lees hieronder waarom.

Als u werkgever bent en de bedrijfsarts u laat weten dat uw zieke werknemer geen benutbare mogelijkheden meer heeft, moeten bij u alle alarmbellen afgaan. Lees hieronder waarom.

De verzuimverzekering

Als een werknemer van u langdurig ziek is, brengt dat voor u veel kosten met zich: loonkosten waar geen arbeid tegenover staat, kosten van re-integratie en eventueel een loonsanctie.

U zegt: "Hier ben ik voor verzekerd". Kijk het voor alle zekerheid eens na. Bent u ook verzekerd voor de kosten van re-integratie? Voor de kosten van een loonsanctie in het derde ziektejaar? Voor het verhaal van ziekengeld door het UWV bij werknemers met een tijdelijk dienstverband, die ziek uit dienst gaan?

Enige aanspreekpunt

U zegt: "Voor de kosten van een loonsanctie of het verhaal van ziekengeld hoef ik niet verzekerd te zijn, want ik doe precies wat de bedrijfsarts en de arbodienst mij adviseren."

Helaas klopt uw redenering niet. In maar liefst 12% van de inhoudelijke loonsancties legt het UWV een loonsanctie op, omdat haar verzekeringsarts die het re-integratieverslag toetst met de bedrijfsarts over de belastbaarheid van een zieke werknemer van mening verschilt.

Hun meningsverschil gaat dan vaak over het antwoord op de vraag, of er nog "benutbare mogelijkheden" zijn. De bedrijfsarts vindt van niet, omdat hij in spoor 1 of 2 geen enkele, reële re-integratiemogelijkheid meer ziet. De verzekeringsarts daarentegen vindt van wél.

Dan krijgt ú een loonsanctie, omdat ú ten onrechte niet gere-integreerd hebt. Met uw verweer dat u uw bedrijfsarts gevolgd hebt, is het UWV gauw klaar: ú als werkgever bent voor hem het enige aanspreekpunt en ú bent verantwoordelijk voor deskundigen die u inschakelt.

Geen benutbare mogelijkheden

Hoe komt het, dat de bedrijfsarts en de verzekeringsarts er zo vaak verschillend over denken? Omdat de verzekeringsarts aan artikel 2 lid 5 van het Schattingsbesluit toetst.

Alleen als uw werknemer 1) in een ziekenhuis of een instelling voor langdurige zorg opgenomen is, 2) bedlegerigheid is, 3) voor het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven dermate afhankelijk is dat hij lichamelijk niet zelfredzaam is of 4) als gevolg van een ernstige psychische stoornis niet of dermate minimaal functioneert dat hij psychisch niet zelfredzaam is, alleen dán zijn er geen benutbare mogelijkheden.

Dat is dus bijna nooit.

De bedrijfsarts laat u weten dat er geen benutbare mogelijkheden zijn? Vraag hem dan, dat hij ten minste één van de vier hierboven genoemde situaties aanwijst, waarop hij dat baseert. Vraag in geval van twijfel een deskundigenoordeel van het UWV. De kosten van € 400,-- zijn een schijntje van wat een loonsanctie u kost. Pas als al die lichten op groen staan, kunt met een gerust hart met de re-integratie stoppen.

Toekomstmuziek

Met ingang van 1 januari 2021 wordt het oordeel van uw bedrijfsarts leidend. In mijn recente blog Ontzorging MKB-werkgever bij langdurig zieke werknemer kunt u er alles over lezen. Tot dan zult u het met al het bovenstaande moeten doen.

Waarmee kan ik u helpen?

De problematiek van zieke werknemers, re-integratie, RIV-toets, loonsanctie en de rechtsbescherming hiertegen liggen op het snijvlak van de rechtsgebieden arbeidsrecht, bestuursrecht en sociaal zekerheidsrecht, die al lange tijd mijn bijzondere aandacht hebben. Uw juridische vraag hierover zal ik dan ook graag voor u beantwoorden.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef