Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Hebt u een deskundigenoordeel van het UWV nodig?

Bij welk ontbindingsverzoek hebt u een deskundigenoordeel van het UWV nodig? Bij welke loonvordering heeft uw werknemer het nodig? Lees het hier.

In alle, hierna genoemde gevallen komt het deskundigenoordeel van het UWV in beeld

Ontbindingsverzoek door uzelf als werkgever

Geval 1. Uw werknemer meldt zich, al besteedt u alle zorg aan de arbeidsomstandigheden, om de haverklap ziek. U vindt dit onaanvaardbaar voor de bedrijfsvoering en verzoekt de kantonrechter daarom het dienstverband te ontbinden.

Geval 2. Uw zieke werknemer komt zijn re-integratieverplichtingen niet na. U verzoekt daarom de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de stelling dat hij zo verwijtbaar handelt, dat van u in redelijkheid niet gevraagd kan worden het dienstverband te laten voortduren.

In deze gevallen moet u als werkgever een deskundigenoordeel aanvragen en in de procedure bij de rechter overleggen.

De vragen die de deskundige van het UWV beantwoorden moet, verschillen uiteraard per geval. “Is er sprake van frequent ziekteverzuim dat niet het gevolg van de arbeidsomstandigheden is?” en “Is het aannemelijk dat binnen 26 weken geen herstel voor het eigen werk of andere, passende arbeid op zal treden?” horen bij geval 1, “Komt de werknemer zijn re-integratieverplichtingen na?” hoort bij geval 2.

In geval 2 is het bovendien nodig dat u uw werknemer éérst gemaand hebt zijn re-integratieverplichtingen na te komen of om die reden de betaling van zijn loon stopgezet hebt.

Loonvordering door uw werknemer

Geval 3. U accepteert de ziekmelding van uw werknemer niet en weigert daarom zijn loon te betalen. Hij gaat naar de rechter om zijn loon te vorderen.

Geval 4. Uw werknemer is ziek en kan de overeengekomen arbeid niet verrichten - dit is tussen u en hem geen discussiepunt - , maar hij weigert ander, passend werk te doen, werkt niet mee aan het plan van aanpak of volgt redelijke voorschriften en die u in verband met zijn ziekte gegeven hebt niet op. U waarschuwt hem dat u de loonbetaling stop gaat zetten en doet dat vervolgens ook. Hij gaat naar de rechter om zijn loon te vorderen.

In beide gevallen moet hij een deskundigenbericht aanvragen en in de procedure bij de rechter overleggen. Heeft hij dit niet gedaan, dan kunt u hier een punt van maken.

In geval 3 zal de vraag zijn “Kan de werknemer zijn eigen werk doen?”. In geval 4 zijn de vragen “Is er passende arbeid aanwezig?” en “Komt de werknemer zijn re-integratieverplichtingen na?”

De taakverdeling tussen de rechter en de deskundige

De vragen die de deskundige van het UWV beantwoorden moet, hangen direct samen met medische zaken, met de ziekte, de belastbaarheid en de re-integratie van de werknemer.

De vraag of u als werkgever wel gewaarschuwd hebt voordat u de betaling van het loon stopzette, is van een andere orde en moet dan ook de rechter beantwoord worden. Hetzelfde geldt voor de vraag of de herhaaldelijke ziekmeldingen voor uw bedrijfsvoering onaanvaardbaar zijn. De deskundige heeft hierin geen taak.

De rechter hoeft het deskundigenoordeel niet te volgen. Als u er niet mee eens bent, kunt u het dus bestrijden door tegenbewijs in de procedure in te brengen. Gemakkelijk is dat overigens niet, want de rechter zal natuurlijk veel waarde toekennen aan het onafhankelijke deskundigenoordeel, vaak meer dan aan wat een deskundige van één van de partijen naar voren brengt.

Overleggen deskundigenoordeel meestal verplicht

Het deskundigenoordeel hoeft niet overgelegd te worden, als dat van u of uw werknemer niet verlangd kan worden. Dit mag u overigens niet te gemakkelijk aannemen.

Vraag het in elk geval aan, zo is mijn advies. Als het dan niet gegeven kan worden omdat de deskundige geen contact met uw werknemer kan krijgen, zal het niet overleggen ervan u niet verweten worden. Zoals bij de werkgever in de uitspraak van 4 januari 2017, van wie de zieke werkneemster blijkens haar Facebook-pagina inmiddels op Mallorca bleek te wonen en te werken.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef