Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Hoe voorkomt u een loonsanctie?

Hoe voorkomt u als werkgever dat het UWV ziekengeld op u verhaalt of dat u een loonsanctie krijgt, omdat het uw re-integratie-inspanningen onvoldoende vindt ?

Geen WIA-aanvraag, geen sanctie

Als uw werknemer geen WIA-uitkering aanvraagt, krijgt u geen sanctie.

Bij ziekengeld spreekt het eigenlijk wel voor zich dat wat niet betaald is, ook niet verhaald kan worden. Maar óók als uw werknemer geen WIA-uitkering krijgt omdat hij inmiddels meer dan 65% van zijn laatste loon verdient of verdienen kan, krijgt u geen loonsanctie, hoe gebrekkig uw re-integratie-inspanningen ook geweest zijn.

Dus maar een gokje wagen?

Ja, dat kan, als u zeker weet dat uw werknemer na twee jaar ziekte blijvend voldoende verdienen zal. Maar als hij dan (nog) niet voldoende verdient en u voor de schatting van het percentage arbeidsongeschiktheid van het UWV afhankelijk bent, kunt u het er maar beter niet op aan laten komen.

Daden tellen vóór woorden

Verder geldt dat het UWV het belangrijker vindt dat u daadwerkelijk uw best gedaan hebt om de re-integratie te laten slagen dan dat u alle formulieren tijdig en volledig ingevuld hebt.

Dit is uiteraard géén aansporing om het tijdig en volledig invullen van formulieren te verwaarlozen. Het is ook helemaal niet nodig dat u dat overkomt. Op de website van het UWV staat immers kort en duidelijk uitgelegd, in welke week u wat moet doen.

Schrijf het op!

Belangrijk, met name om uw daadwerkelijke re-integratie-inspanningen te bewijzen: Schrijf telkens op wat u doet en stop dat in het re-integratiedossier. Het UWV baseert zijn oordeel over uw re-integratie-inspanningen immers op het re-integratiedossier dat u aan uw werknemer meegeeft. Wat u niet opgeschreven hebt, is niet gebeurd!

Het tweede spoor

Van niemand wordt het onmogelijke verwacht. Van u en uw werknemer ook niet. Als er geen re-integratiemogelijkheden zijn, hoeft u ook niet te re-integreren.

Toch is hier een waarschuwing op zijn plaats. Als u voor uw zieke werknemer geen passend werk hebt, laat dan tijdig onderzoeken of een andere werkgever dat misschien wél heeft. Menige loonsanctie is immers opgelegd, omdat dit zogenaamd tweede spoor te laat ingezet was.

Erop vertrouwen

Als u het bovenstaande in acht neemt en zich bij twijfel deskundig laat adviseren, mag u erop vertrouwen dat u geen loonsanctie krijgt of - na afloop van een tijdelijk dienstverband - niet met verhaal van ziekengeld geconfronteerd wordt.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef