Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Kan wethouder zich op agrarisch adviesbureau verlaten?

Vandaag haalden adviezen van agrarische bureaus negatief de voorpagina van de krant. Daarom nog één extra blog over "milieuoverlast voor de directe omgeving".

Vandaag (zaterdag 16 december 2017) kopte De Limburger op de voorpagina “Advies boer mist kritische toets” met als tekst: “Door gebrek aan kennis en tijd kijken plattelandsgemeenten te weinig kritisch naar adviezen van agrarische bureaus die boeren bijstaan. Het gevolg: het risico dat boeren te gemakkelijk een vergunning krijgen is groot. En dus ook dat de overlast voor de omwonenden bij uitbreiding door boeren groter is dan iedereen denkt.”

Zich moeten kunnen verlaten op

De wethouders Walraven en Backus van de gemeente Leudal: “Wij moeten ons op de informatie van die adviesbureaus kunnen verlaten.”

En verderop: “Aanleiding voor het felle betoog (van Walraven) was een uitbreiding van een co-mestvergister in Heibloem. In de aanvraag vermeldt adviesbureau Arvalis volgens Walraven dat er in de omgeving ‘geen significante toename van geurhinder’ is te verwachten. Na protest van enkele omwonenden liet Leudal een onafhankelijk bureau onderzoek daarnaar doen. Volgens Walraven kwam daarbij uit de bus dat de geurhinder juist fors toenam.”

Wat mij nog het meest verbaast, is de verbazing van de wethouder hierover.

Een tevreden klant is immers de beste garantie om een nieuwe klant en nog weer een nieuwe te krijgen. En die klant wil dat de aangevraagde vergunning verleend wordt. Zelfs - laten we van het beste uitgaan - als een adviesbureau zo zuiver en objectief mogelijk te werk gaat, zal het nóg geneigd zijn met zijn klant mee te denken.

Eigen onderzoeksplicht

“Wij moeten ons op de informatie van die adviesbureaus kunnen verlaten”, aldus de wethouders. Is dat eigenlijk wel zo? Ik zou juist menen dat de overheid ten behoeve van belanghebbende omwonenden de plicht heeft tegenwicht te bieden tegen het eventueel te goed meedenken van het adviesbureau met zijn klant.

"Maar we hebben én de centen niet én de capaciteit én de kwaliteit van de mensen niet", aldus Walraven. Dan zal hij dat probleem moeten oplossen. Het kan en mag natuurlijk nooit reden zijn om de eigen onderzoeksplicht te verzaken en een besluit onzorgvuldig te nemen. Een onherroepelijke vergunning is immers én per definitie rechtmatig én bijna niet aan te passen. Het belang bij een zorgvuldige procedure van vergunningverlening is dus groot.

4 x 5 = 10

Toch begrijp ik de oproep van de wethouder richting de adviesbureaus goed. Bij de nieuwvestiging of uitbreiding van een milieu-vergunningsplichtige inrichting wordt de geurbelasting op geurgevoelige objecten (huizen) immers berekend door relevante gegevens (aantal en soort dieren, soort stallen, hoogte en diameter van de emissiepunten, afstand tot het geurgevoelige object e.a.) in het toepasselijke programma in te voeren. Ik heb dit in mijn blog Is bestaande geuroverlast van een veehouderij aan te pakken? beschreven.

Laten we er voor wat de co-mestvergister in Heibloem betreft eens van uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen. Dan moeten andere gegevens dan die in de aanvraag staan in het programma ingevoerd zijn. Je zegt dat je de in de aanvraag staande 4 x 5 invoert, maar voert 2 x 5 met als uitkomst 10 in, zodat 4 x 5 = 10 wordt. Of de uitkomst is 20, maar je schrijft 10 op.

Deze fout kun je alleen ontdekken door de berekening zelf opnieuw te maken en de uitkomsten te controleren, wat ook als je de gekwalificeerde mensen hebt een tijdrovende bezigheid is. Mijn suggestie aan de wethouder: Onderzoek eens of een zodanige aanlevering van gegevens en berekeningen verplicht kan worden, dat eenvoudigere controle mogelijk is.

Wat kun je als omwonende hiertegen doen?

Zelf gaan meten kan niet. Zelf een milieuadviesbureau inschakelen om de berekeningen te controleren is feitelijk onbetaalbaar. Wat je wél kunt doen, is - wat ook in de zaak van de co-mestvergister in Heibloem gebeurd is - je zorgen tijdig bij de gemeente neerleggen. Een gespecialiseerde advocaat of jurist kan hierbij helpen. Ook kun je hem vragen zienswijzen in te dienen of beroep in te stellen. Ben je met meer belanghebbenden samen, dan is het per persoon een stuk goedkoper.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef