Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Kopiërende ex-werknemer en helende concurrent in de beklaagdenbank

Kort nadat uw werknemer uit dienst gegaan is, merkt u dat een concurrent gegevens gebruikt, die wel uit uw computernetwerk móéten komen. Deze "diefstal" en "heling" zijn sinds 1 maart 2019 strafbaar.

Illegaal gekopieerde bedrijfsgegevens

Op enig moment merkt u dat een concurrent uw klanten benadert met gegevens die wel uit uw computernetwerk móéten komen. U legt het verband met een ex-werknemer van u, die de gegevens kennelijk gekopieerd en afgegeven heeft.

Welke juridische mogelijkheden hebt u?

Lees het hieronder. Ik sluit af met een nuttige TIP.

Geheimhoudingsbeding

Om te beginnen neemt u in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsbeding met een boete op de overtreding ervan op. Vergeet niet óók overeen te komen dat u in plaats van de boete volledige schadevergoeding vorderen kunt.

De overeenkomen boete zal echter nogal eens niet in verhouding staan tot het nadeel dat u leidt. U kent de gebruikelijke formulering, bijvoorbeeld: "een boete van € 2.500,-- per gebeurtenis en € 100,-- voor ieder dag dat de overtreding voortduurt". Stel uw ex-werknemer geeft de bedrijfsgegevens die hij van uw computer gekopieerd heeft één keer in één handeling (het overhandigen van de desbetreffende usb-stick) aan een concurrent van u af. Ik kan hier niet meer van maken dan dat dit één gebeurtenis is, waardoor hij - in dit voorbeeld - éénmaal een boete van € 2.500,-- verbeurt. Wel erg weinig, niet?

Als u van uw ex-werknemer in beginsel volledige schadevergoeding vorderen kunt, zult u vaak niet kunnen bewijzen welke schade hij veroorzaakt heeft.

Onrechtmatige concurrentie

Met uw concurrent bent u uiteraard geen geheimhouding van uw bedrijfsgegevens overeenkomen. Doordat hij van de wanprestatie van uw ex-werknemer gebruikmaakt, handelt hij niet per se onrechtmatig jegens u. Gebruikmaken van andermans wanprestatie is namelijk niet onrechtmatig, tenzij er bijkomende omstandigheden zijn. Ú moet die bewijzen en rechters nemen die niet gauw aan.

Ook het in een civiele procedure aanpakken van uw concurrent op grond van onrechtmatige concurrentie is vaak onbegonnen werk. Een dergelijke procedure wordt nogal eens door de eisende ondernemer verloren.

Strafrechtelijke alternatief

Dus gingen ondernemers als u aangifte van diefstal en heling doen, maar zij kregen van de Hoge Raad nul op het rekest. De redenering is dat je bij diefstal niet langer over je gegevens beschikt. Omdat u ook ná het kopiëren van uw digitale (bedrijfs)gegevens hier wél nog volledig over beschikt, is het geen diefstal en dus ook geen heling.

Dit werd maatschappelijk uiteraard zeer onwenselijk gevonden. De wetgever heeft daarom een wet gemaakt die een dergelijke "diefstal" en "heling" strafbaar stelt. Op 1 maart 2019 zijn de desbetreffende wetsartikelen 138c en 139g van het Wetboek van Strafrecht in werking getreden. U kunt aangifte doen, als het kopiëren na die datum gebeurd is.

TIP: Gebruik de strafwet in civilibus

Als ondernemer zit u echter meestal niet op een strafrechtelijke vervolging van uw ex-werknemer of uw concurrent te wachten. U wilt veeleer dat het gebruiken van de gekopieerde gegevens stopt, liefst vandaag en anders morgen en niet pas over vele maanden.

Stel uw ex-werknemer of concurrent daarom aansprakelijk en sommeer hem met het gebruiken van uw gegevens te stoppen. Maak zo nodig in een kort geding of in een andere, civiele procedure gebruik van de genoemde wetsartikelen en vorder een verbod op het gebruiken van uw gegevens. Want zoals diefstal van uw spullen jegens u onrechtmatig is, zo is het kopiëren van uw digitale bedrijfsgegevens en het gebruikmaken hiervan sinds 1 maart 2019 ook onrechtmatig jegens u.

Mocht u er onverhoopt mee te maken krijgen, dan zal ik u er graag deskundig over adviseren.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef