Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Kun je tegen een waarschuwing bezwaar maken?

Als je als werkgever een - volgens jou onterechte - waarschuwing van de Inspectie SZW krijgt, kun je daar dan bezwaar tegen maken? En waarom zou je dat doen?

De afgelopen weken heb ik twee keer geblogd over het recht van een zieke werknemer om als hij het met het oordeel van de bedrijfsarts over zijn re-integratie oneens is, aan een tweede bedrijfsarts een second opinion te vragen.

Hier zit uiteraard ook een "werkgeverskant" aan. Wat als u als werkgever het niet goed geregeld hebt? Dan overtreedt u, zoveel zal duidelijk zijn, de arbowetgeving. Krijgt u dan ook meteen een boete? In menig ander geval wél, in het hiervóór genoemde geval niet; u krijgt dan eerst een waarschuwing.

De waarschuwing

Toevallig heeft de adviseur van de Afdeling bestuursrechtspraak in een zeer recente conclusie over de waarschuwing als zodanig geadviseerd:

“Een op een wettelijke voorschrift gebaseerde waarschuwing is een Awb-besluit als zij een ‘essentieel en onlosmakelijk onderdeel’ vormt van het sanctieregime omdat zij een voorwaarde (…) is om bij een volgende overtreding een bestuurlijke sanctie of maatregel te kunnen opleggen. Deze waarschuwing kan in bezwaar en beroep worden aangevochten.”

Arbowetgeving

De Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving kent de “overige overtreding (OO), (…) waarvoor eerst een waarschuwing wordt gegeven of een eis wordt gesteld en pas in tweede instantie, nadat is geconstateerd dat de betreffende tekortkoming niet is opgeheven, wordt overgegaan tot boeteoplegging”.

Dit is dus precies het soort waarschuwing als waar het in de conclusie van de adviseur over gaat. U kunt er bezwaar tegen maken. Het eventuele belang hiervan zal duidelijk zijn. Als het bezwaar gegrond verklaard en de waarschuwing ingetrokken wordt, moet eerst opnieuw een waarschuwing gegeven worden, voordat een boete opgelegd kan worden.

Bezwaar zinvol?

Tegen een waarschuwing bezwaar te maken - laten we aannemen dat u hier goede gronden voor hebt - heeft (meer) zin, als (naar mate) de eventuele, latere boete hoog (hoger) is. De boetebedragen in de arbowetgeving lopen van enkele honderden tot vele tienduizenden euro's.

Wat kan ik voor u betekenen?

Ik kan u informeren over de hoogte van de boete die u bij een herhaling van de overtreding verwachten kunt en over de kans op succes als u tegen de waarschuwing bezwaar maakt. Ten slotte kan ik de bezwaar- en/of beroepsprocedure voor u voeren.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef