Waarom kiest u ons?

Deskundig

35 jaar ervaring

Betrokken

Uw belang is ons belang

Doelmatig

Vlot, efficiënt en effectief

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na

Klanten die u voorgingen:

Een ontslagaanvraag voor een zieke werknemer, mag dat?

U kunt uw werknemer die al ziek is als het UWV uw aanvraag voor zijn ontslag ontvangt, niet ontslaan. Mag u voor hem wél een ontslagvergunning aanvragen?

U kunt uw werknemer die al ziek is als het UWV uw aanvraag voor zijn ontslag ontvangt, niet ontslaan. Maar tussen het begin en het einde van de procedure bij het UWV liggen al gauw een aantal weken.

Mag u voor een zieke werknemer een ontslagvergunning aanvragen?

Ja, dat mag. Maar dan moet u wél aannemelijk maken dat hij binnen vier weken na de beslissing van het UWV op uw aanvraag weer beter is (de ontslagtoestemming van het UWV is namelijk vier weken geldig).

Vooruit kijken

Volgens het UWV duurt de procedure van aanvraag tot beslissing circa vier weken, zodat u als werkgever bij het indienen van de ontslagaanvraag ongeveer twee maanden vooruit moet kijken. Het UWV schrijft er zelf in de uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen het volgende over:

“Dit betekent dat de werkgever bij het indienen van de aanvraag twee maanden vooruit moet kijken, ervan uitgaande dat de procedure bij UWV circa 4 weken duurt en de eventuele toestemming 4 weken geldig is.”

Ik vind het een wat vreemde passage, want acht weken is natuurlijk minder dan twee maanden. Als uw zieke werknemer zich pas op het einde van die twee maanden beter meldt, is de geldigheid van de toestemming net verstreken!

Aannemelijk maken …

Aannemelijk maken dat uw werknemer binnen twee maanden na de indiening van de ontslagaanvraag weer beter is, kunt u doen door een verklaring van uw bedrijfsarts over te leggen. Als uw werknemer zelf meegedeeld heeft dat hij verwacht binnen die periode weer beter te zijn, is dat evenwel voldoende.

… door een verklaring van de bedrijfsarts

Als de zieke werknemer niet op tijd beter is, mag u in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden een andere werknemer voor ontslag voordragen.

U moet dan wél een verklaring van de bedrijfsarts overleggen, dat het niet aannemelijk is dat de zieke werknemer binnen twee maanden beter is.

Geen vrije keuze

Overigens bent u niet vrij in de keuze van die andere werknemer. Die moet volgens de strenge regels van het afspiegelingsbeginsel gekozen worden.

Feitelijke situatie bepalend

Bij dit alles blijft de feitelijke situatie steeds bepalend. Over het geval dat de zieke werknemer eerder beter is dan de bedrijfsarts verwacht had, schrijft het UWV in de hiervóór genoemde uitvoeringsregels:

“Dan ligt het in de rede dat de werkgever de aanvraag voor de andere werknemer intrekt en alsnog een aanvraag voor de herstelde werknemer indient. Doet hij dat niet dan wordt de aanvraag voor de andere werknemer afgewezen.”

En na de ontslagtoestemming dan?

En als de zieke werknemer nu eens beter wordt, nádat het UWV zijn toestemming voor het ontslag van de andere werknemer gegeven heeft, maar vóórdat u er als werkgever gebruik van gemaakt hebt?

Daar zegt het UWV niets over, wat ook begrijpelijk is, want zodra het zijn beslissing gegeven heeft, zit zijn taak erop.

Artikel geschreven door Paul Van Hoef

Paul Van Hoef is al ruim dertig jaar uw betrokken en betrouwbare advocaat. Uw belang is zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Hij is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan hij u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Paul Van Hoef